آرشیو اخبار

جذب دانشجوی خارجی یکی از راه های توسعه ارتباطات بین المللی
در نشست تبیین سیاست های راهبردی برای پذیرش دانشجویان بین المللی مطرح شد؛

جذب دانشجوی خارجی یکی از راه های توسعه ارتباطات بین المللی گالری

با برگزاری نشستی، سیاست های راهبردی در خصوص پذیرش دانشجویان بین المللی و بررسی چالش های پیش رو با حضور هیات رییسه و روسای دانشکده ها در دانشگاه تبریز تبیین شد.

ادامه مطلب