نحوه تایید و ارسال مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه تبریز به دانشگاه ها و موسسات خارج از کشور

تعداد بازدید:۳۲۱۱

 

تایید و ارسال مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه تبریز به دو شیوه مقدور می باشد:


 1. ارسال مدارک تحصیلی از طریق پست  
جهت ارسال مدارک تحصیلی دانش آموختگان  به صورت فیزیکی و از طریق پستی، با مراجعه به مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه تبریز، ریزنمرات و دانشنامه متقاضی در پاکت نامه مخصوص دانشگاه تبریز قرار داده شده و مهر و موم می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۰۴۱۳۳۳۹۲۴۲۳ مدیریت خدمات آموزشی تماس حاصل فرمایید.


2. ارسال مدارک تحصیلی از طریق پست الکترونیکی (ایمیل)
ارسال مدارک تحصیلی دانش آموختگان  از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) توسط مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه انجام می شود. بدین منظور ضرورت دارد

مدارک تحصیلی و اطلاعات ذیل از طریق ایمیل به آدرس int.verification@tabrizu.ac.ir ارسال شود:
دانشنامه و ریزنمرات فارسی و انگلیسی (ترجمه شده) در قالب فایل PDF
آدرس ایمیل دانشگاه و یا موسسه خارجی
شماره پرونده و یا شماره دانشجویی که از دانشگاه خارجی به نام فرد صادر شده است.


•  برای ارسال مدارک به موسسه وس (WES) ارسال رفرانس نامبر ضروری بوده و تمام مدارک تحصیلی شامل دانشنامه و ریزنمرات فارسی و انگلیسی (ترجمه شده) فقط در قالب یک فایل PDFتهیه و ارسال شود.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۴۱۳۳۳۹۳941 آقای باقری آذر کارشناس مدیریت همکاری های علمی و بین المللی تماس حاصل فرمایید.

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۴۰۲