اخبار

لزوم رعایت مقررات آموزشی مصوب از جمله رعایت سقف مجاز غیبت برای دانشگاه ها و دانشجویان
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد:

لزوم رعایت مقررات آموزشی مصوب از جمله رعایت سقف مجاز غیبت برای دانشگاه ها و دانشجویان

معاون آموزشی وزارت علوم لزوم نظارت بر اجرای صحیح مقررات آموزشی و حفظ و ارتقاء کیفیت آموزشی را از وظائف اصلی دانشگاه ها بر شمرده و بر لزوم رعایت مقررات آموزشی، بر مواردی چون برگزاری به موقع و منظم کلاس ها و حضور دانشجویان تاکید کرد.

ادامه مطلب