مزایده ها و مناقصه ها

تعداد بازدید:۴۷۲۱۸
سال ۱۴۰۲

 

آگهی تجدید مزایده واگذاری محل زیراکس دانشجویی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1402/10/13

آگهی اجاره بوفه کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز/تاریخ انتشار آگهی/ 1402/09/252

آگهی مزایده محل بوفه دانشکده دامپزشکی/تاریخ درج آگهی:1402/07/03

آگهی مزایده واگذاری محل بوفه دانشجویی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر/تاریخ انتشار آگهی: 1402/06/22

آگهی مزایده واگذاری محل زیراکس دانشجویی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر/ تاریخ انتشار آگهی: 1402/06/22

آگهی مزایده مهد کودک دانشگاه تبریز/ تاریخ انتشار: 1402/05/28

آگهی مزایده محل اغذیه و بوفه دانشجویی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز واقع در ساختمان شهداء/ تاریخ انتشار: 1402/02/23

آگهی مزایده محل زیراکس دانشجویی دانشکده الهیات و علوم اسلامی تاریخ انتشار: 1402/02/23

  آگهی مزایده واحد تکثیر و خدمات دانشکده مهندسی عمران تاریخ انتشار ۱۹/۲/۱۴۰۲

 

 

سال ۱۴۰۱

مزایده واحد تکثیر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی( تاریخ درج آگهی: 27 شهریور 1401)

*مناقصه عمومی همراه با ارزیابی فشرده یک مرحله ای: تاریخ درج آگهی: ۷خرداد ۱۴۰۱

*آگهی مزایده محل اغذیه و بوفه دانشجویی(کلیک کنید)*تاریخ درج آگهی: ۷ اردیبهشت۱۴۰۱

*آگهی مزایده محل زیراکس دانشجویی(کلیک کنید)*تاریخ درج آگهی: ۷ اردیبهشت :۱۴۰۱

 

سال ۱۴۰۰

 

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش آپارتمان(تاریخ درج آگهی: 19 مرداد 1400)*جدید

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش آپارتمان(تاریخ آگهی: 3 تیر1400)

آگهی تجدید مناقصه عمومی – یک مرحله ای(تاریخ آگهی: 3 تیر 1400)

آگهی تجدید مناقصه عمومی – یک مرحله ای(تاریخ آگهی: 3 تیر 1400)

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور نظافت معابر (تاریخ آگهی 9 خرداد 1400)

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فعالیتهای خدماتی و تنظیفی (تاریخ آگهی 9 خرداد 1400)

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فعالیت های پشتیبانی (تاریخ آگهی 9 خرداد 1400)

آگهی مناقصه عمومی واگذاری تامین خودوهای استیجاری با راننده (تاریخ آگهی 9 خرداد 1400)

 

آگهی های قدیمی:

آگهی تجدید مزایده مناقصه عمومی فروش آپارتمان*(اردیبهشت1400)

 

 

سال 1399

آگهی واگذاری بوفه ­های مدیریت امور دانشجویی* اسفند99

آگهی فروش آپارتمان های شهرک امام*  اسفند99

اصلاحیه فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذاری امور فعالیت های خدماتی و تنظیفی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذاری امور نظافت

آگهی مناقصه عمومی – یک مرحله ای واگذاری امور فعالیت های خدماتی و تنظیفی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فعالیت های پشتیبانی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور نظافت معابر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فعالیت های ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز

 

آگهی های قدیمی:

 آگهی مزایده واگذاری خدمات زیراکس دانشجویی این دانشکده واقع در ساختمان شهداء برای سال 1399

آگهی مناقصه عمومی: نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات دانشگاه تبریز

(آخرین‌مهلت تحویل پاکت پیشنهاد:   تا ساعت 12 روز سه شنبه      26/09/1398)

اطلاعیه مناقصه اتاق تکثیر و بوفه دانشکده فیزیک(23 تا 25 شهریور)

فرمهای ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرایی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران ابنیه و تأسیسات پروژه‌های عمرانی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار نگهداری تأسیسات

 آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشگاه تبریز(تاریخ پایان تحویل مناقصه: 15 مرداد)

آگهی مناقصه غذای دانشگاه تبریز(تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 12 مرداد)

اطلاعیه  مناقصه قرارداد خرید پرسی غذای دانشجویان در سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی دانشجویان دانشگاه تبریز(تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه:  شنبه مورخ 12/05/98)

اطلاعیه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه تبریز(تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 26/04/98 - تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: روز یکشنبه مورخ98/05/06 )

آگهی مزایده فروش آپارتمان­های شهرک امام

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار: تعمیرات ابنیه و تاسیسات(تا 25تیر98)

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار: نگهداری و راهبری تاسیسات(تا پایان مرداد98)

 آگهی  مناقصه خرید مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع و خدمات ایاب و ذهاب دانشجویان 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۲