مزایده ها و مناقصه ها

تعداد بازدید:۱۶۰۲۷

آگهی واگذاری بوفه ­های مدیریت امور دانشجویی*جدید- اسفند99

آگهی فروش آپارتمان های شهرک امام* جدید- اسفند99

 

 

اصلاحیه فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذاری امور فعالیت های خدماتی و تنظیفی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذاری امور نظافت

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی – یک مرحله ای واگذاری امور فعالیت های خدماتی و تنظیفی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فعالیت های پشتیبانی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور نظافت معابر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فعالیت های ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی های قدیمی:

 آگهی مزایده واگذاری خدمات زیراکس دانشجویی این دانشکده واقع در ساختمان شهداء برای سال 1399

آگهی مناقصه عمومی: نگهداری، راهبری، تعمیر، سرویس، تغییر و توسعه تأسیسات دانشگاه تبریز

(آخرین‌مهلت تحویل پاکت پیشنهاد:   تا ساعت 12 روز سه شنبه      26/09/1398)

اطلاعیه مناقصه اتاق تکثیر و بوفه دانشکده فیزیک(23 تا 25 شهریور)

فرمهای ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرایی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران ابنیه و تأسیسات پروژه‌های عمرانی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار نگهداری تأسیسات

 آگهی مناقصه ایاب و ذهاب دانشگاه تبریز(تاریخ پایان تحویل مناقصه: 15 مرداد)

آگهی مناقصه غذای دانشگاه تبریز(تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 12 مرداد)

اطلاعیه  مناقصه قرارداد خرید پرسی غذای دانشجویان در سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی دانشجویان دانشگاه تبریز(تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه:  شنبه مورخ 12/05/98)

اطلاعیه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه تبریز(تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 26/04/98 - تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: روز یکشنبه مورخ98/05/06 )

آگهی مزایده فروش آپارتمان­های شهرک امام

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار: تعمیرات ابنیه و تاسیسات(تا 25تیر98)

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار: نگهداری و راهبری تاسیسات(تا پایان مرداد98)

 آگهی  مناقصه خرید مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع و خدمات ایاب و ذهاب دانشجویان 

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۹