فرم ها و آیین نامه ها

تعداد بازدید:۱۸۸۲۰۲

مدیریت منابع انسانی، اداری، پشتیبانی

 

https://tabrizu.ac.ir/images/www/fa/page/editor/2021/1623485356-188cfa53a6ef3231c4e261acc132112e.gif اداره بازنشستگی و رفاه:

فرم درخواست برقراری کمک هزینه مهدکودک کارکنان

درخواست برقراری / افزایش کمک هزینه اولاد و ......

فرم تسویه حساب

جداول امتیاز دهی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

شیوه نامه ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

فرم های ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

فرم ارزیابی سطح مدیریت میانی- مدیر و معاون مدیر

فرم ارزیابی سطح مدیریتی پایه- رئیس اداره و کارشناس مسئول

فرم ارزیابی کارشناس، کاردان و سایر مشاغل

 

https://tabrizu.ac.ir/images/www/fa/page/editor/2021/1623485356-188cfa53a6ef3231c4e261acc132112e.gifمدیریت امور مالی:

سامانه های مالی:

فرم پرداخت آنلاین وجوه

سامانه مدیریت پرداخت آن لاین وجوه 

سامانه اضافه کاری کارکنان شاغل

سامانه فیش حقوقی کارکنان شاغل

سامانه حق التدریس اساتید  

سامانه حق داوری اساتید

سامانه فیش حق التدریس

 

https://tabrizu.ac.ir/images/www/fa/page/editor/2021/1623485356-188cfa53a6ef3231c4e261acc132112e.gif دبیرخانه جذب هیات علمی:

جداول رسمی قطعی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱

جداول رسمی آزمایشی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۴۰۲