فرم ها و آیین نامه ها

تعداد بازدید:۱۵۴۵۲۸

مدیریت منابع انسانی، اداری، پشتیبانی:

 

اداره بازنشستگی و رفاه:

* فرم درخواست برقراری کمک هزینه مهدکودک کارکنان

* درخواست برقراری / افزایش کمک هزینه اولاد و ......

* فرم تسویه حساب

*جداول امتیاز دهی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

*شیوه نامه ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

*فرم های ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

*فرم ارزیابی سطح مدیریت میانی- مدیر و معاون مدیر

*فرم ارزیابی سطح مدیریتی پایه- رئیس اداره و کارشناس مسئول

*فرم ارزیابی کارشناس، کاردان و سایر مشاغل

 

 

مدیریت امور مالی:

سامانه های مالی:

 

*فرم پرداخت آنلاین وجوه

*سامانه مدیریت پرداخت آن لاین وجوه 

*سامانه اضافه کاری کارکنان شاغل

*سامانه فیش حقوقی کارکنان شاغل

*سامانه حق التدریس اساتید  

*سامانه حق داوری اساتید

*سامانه فیش حق التدریس

 

دبیرخانه جذب هیات علمی:

* جداول رسمی قطعی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱

* جداول رسمی آزمایشی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۸