آرشیو اخبار

جلسه هماهنگی مدیران گروه های آموزشی پردیس های دانشگاه تبریز برگزار شد

جلسه هماهنگی مدیران گروه های آموزشی پردیس های دانشگاه تبریز برگزار شد گالری

مسئله مهم پیش روی پردیس دانشگاه تبریز برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری و تکنولوژی است که با برگزاری نمایشگاه مذکور در آبان ماه سالجاری، بیش از پیش ایده های فناورانه دانشجویان به نوآوری تبدیل می شود.

ادامه مطلب