آرشیو اخبار

واگذاری عاملیت مالی طرح ها و قرارداد های برون دانشگاهی دانشگاه تبریز به صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی

واگذاری عاملیت مالی طرح ها و قرارداد های برون دانشگاهی دانشگاه تبریز به صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی گالری

اعطای تسهیلات و ارایه خدمات مالی قرارداد های برون دانشگاهی دانشگاه تبریز به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به صندوق پژوهش و فناوری استان واگذار شد.

ادامه مطلب