آرشیو اخبار

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به عنوان عضو هیات مدیره انجمن جلبک شناسی ایران

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به عنوان عضو هیات مدیره انجمن جلبک شناسی ایران

دکتر احسان عطازاده استادیار گروه زیست شناسی گیاهی دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز است که در زمینه اکولوژی و سیستماتیک جلبک ها، اکولوژی اکوسیستم های آبی (رودخانه ها، تالابها و سدها) فعالیت می کند.

ادامه مطلب
گزارش تصویری بازدید هیات رئیسه دانشگاه تبریز از دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

گزارش تصویری بازدید هیات رئیسه دانشگاه تبریز از دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی گالری

نشست و بازدید هیئت رئیسه دانشگاه تبریز از دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی برگزار شد. در ادامه جلسات نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه تبریز با اعضای شورای دانشکده ­ها، جلسه مشترک بین هیئت رئیسه دانشگاه و اعضای شورای اداری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی برگزار شد.

ادامه مطلب