آرشیو اخبار

انتخاب کتاب اساتید دانشگاه تبریز به عنوان کتاب برتر در جشنواره کتاب درسی دانشگاهی

انتخاب کتاب اساتید دانشگاه تبریز به عنوان کتاب برتر در جشنواره کتاب درسی دانشگاهی

کتاب اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز که توسط انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده، در نخستین جشنواره کتاب درسی دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی به عنوان یکی از آثار شایسته تقدیر انتخاب شد.

ادامه مطلب