آرشیو اخبار

راه اندازی آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی ثبت پتانسیل های میدانی مغز در دانشگاه تبریز

راه اندازی آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی ثبت پتانسیل های میدانی مغز در دانشگاه تبریز گالری

رشته علوم شناختی ، حدود دو دهه پیش با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز ایجاد شد و این مرکز آموزشی به لحاظ قدمت، دومین موسسه آموزشی مجری دوره دکتری در رشته علوم شناختی در سطح وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ادامه مطلب