آرشیو اخبار

رییس دانشگاه تبریز در جلسه هیئت اندیشه ورز استان: توسعه فرهنگی، مهمترین عامل کاهش آسیب­ های اجتماعی است

رییس دانشگاه تبریز در جلسه هیئت اندیشه ورز استان: توسعه فرهنگی، مهمترین عامل کاهش آسیب­ های اجتماعی است گالری

دکتر نصراله زاده: در بوجود آمدن حاشیه نشینی عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دخالت دارند که برای کاهش آسیب های آن مهمترین و اساسی ترین عامل توسعه فرهنگی است. توسعه فرهنگی زمینه­ ساز توسعه اجتماعی و سیاسی و در نهایت توسعه اقتصادی است و این فرآیند توسعه موجب کاهش آسیب­ های حاشیه نشینی و جلوگیری از گسترش آن می‌شود.

ادامه مطلب