رویدادها و اطلاعیه ها - آرشیو

استاد دانشگاه تبریز رتبه برتر اولین جشنواره ملی پژوهش های کاربردی دانشگاه صنعتی سهند تبریز را کسب کرد

استاد دانشگاه تبریز رتبه برتر اولین جشنواره ملی پژوهش های کاربردی دانشگاه صنعتی سهند تبریز را کسب کرد استاد دانشگاه تبریز رتبه برتر اولین جشنواره ملی پژوهش های کاربردی دانشگاه صنعتی سهند تبریز را کسب کرد

ادامه مطلب