آرشیو اخبار

مراسم اختتامیه جشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز برگزار شد

مراسم اختتامیه جشنواره ملی نوآوری در علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز برگزار شد گالری

در آیین اختتامیه این جشنواره، آثار ارسالی از سراسر کشور در دو مرحله توسط اساتید دانشگاه تبریز مورد داوری قرار گرفت و نهایتا دو اثر که متعلق به آقای سعید مبیّن شهیر از دانشگاه تبریز و آقای ولی اله شمسی از دانشگاه شهید بهشتی بود به عنوان اثر نوآور، تندیس جشنواره را از آن خود کرد.

ادامه مطلب