تازه های انتشارات: گیاه شناسی ( از سیستماتیک کلاسیک تا تاکسونومی مدرن)-دکتر هوشنگ نصرتی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۹ کد : ۷۰۲۰ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۲۶۳

گیاه شناسی ( از سیستماتیک کلاسیک تا تاکسونومی مدرن)

مولف: دکتر هوشنگ نصرتی

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ و نوبت چاپ: 1396 اول

قیمت: 500000 ریال

 

کتاب " گیاه شناسی ( از سیستماتیک کلاسیک تا تاکسونومی مدرن) " توسط دکتر هوشنگ نصرتی دانشیار دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز تالیف شده و توسط انتشارات دانشگاه تبریز چاپ شده است.

در این کتاب نویسنده به رده بندی فیلوژنتیکی مولکولی نهاندانگان و مقایسه آن با معروف ترین سیستم های رده بندی سنتی مورفولوژیکی مانند کرانکوئیست و تختاجان پرداخته است. در سی سال گذشته مطالعات تاکسونومیکی بر اساس مفهوم فیلوژنتیکی با استفاده از آنالیز توالی های نوکلئوتیدی سریعا پیشرفته کرده اند و نتیجتا سیستماتیک گیاهی کاملا متحول شده است.مطالعات مذکور با آنالیز توالی های rbcl کلروپلاستی آغاز شد و متعاقبا در سال های بعد توالی های زیادی از نواحی مختلف ژنوم های هسته ای، کلرو پلاستی و میتوکندریای استفاده شدند.

این کتاب در 690 صفحه و در ده فصل و با سرفصل های دودمان دولپه ایهای ماگنولیدی، دودمان تک لپه ایها، دودمان تک لپه ایهای حقیقی، دودمان گونریده، دودمان رزیدها، دودمان مالویده، دودمان سوپر آستریدها، دودمان لامیده و دودمان کامپانولیده چاپ و منتشر شده است.

 

 

 


( ۱ )

نظر شما :