تازه های نشر: گیاه شناسی( دکتر هوشنگ نصرتی)

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۷ کد : ۶۸۸۹ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۲۰۶
تازه های نشر: گیاه شناسی( دکتر هوشنگ نصرتی)

عنوان: گیاه‌شناسی

مؤلف: دکتر هوشنگ نصرتی

نشر: انتشارات عمیدی

تاریخ و نوبت چاپ: ۱۳۹۵- اول

قیمت:  -/۲۵۰۰۰۰ ریال

 

      کتاب« گیاه‌شناسی» توسط دکتر هوشنگ نصرتی دانشیار دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز  در 254 صفحه قطع رحلی تألیف و در انتشارات عمیدی به چاپ رسیده است.

این کتاب شامل چهار فصل تشریح و مورفولوژی گیاهی؛ اصول و روش های رده بندی گیاهی؛ تکنیک های تاکسونومی مدرن گیاهی؛ واژه نامه گیاه‌شناسی (لاتین، یونان، انگلیسی) است.

در فصل اول مورفولوژی و آناتومی برگ، ساقه، ریشه، گل، گل آذین، میوه، تخمک، تمکن، تخمدان با تصاویر به همراه فرآیندهای تولید مثلی مانند مگاسپوروژنز، نحوه  نمو و انواع کیسه  جنینی، آندوسپرم، میکرواسپوروژنز، نحوه  نمو گرده، لقاح، جنین زایی، انواع و نحوه  تحول سیستم های زادآوری (خودناسازگاری، هترواستیلی، اینانتیواستیلی، آپومیکسی) در نهاندانگان شرح داده شدند.

فصل دوم، با تاریخچه  علم سیستماتیک گیاهی شروع و سیستم های رده بندی بنتام- هوکر، ایشلر، آنگلر - پرانتل، بسی، هاچینسون، داهلگرن، تورن و کرانکوئیست بررسی شده است. ضمن آنکه به تعریف، مفهوم و نام گذاری علمی رتبه های مختلف تاکسونومیکی در گیاه شناسی با تاکید بر "گونه" و "زیرگونه" پرداخته شده و مکاتب مختلف تعریف گونه خصوصا مفاهیم بیولوژیکی، فیلوژنتیکی، مورفولوژیکی، فنتیکی و اکولوژیکی گونه مورد بحث قرار گرفته است. همچنین در این فصل، عوامل گونه زایی در گیاهان (پلی پلوئیدی، دایس پلوئیدی، هیبریداسیون و جهش های تک ژنی) نیز آورده شده است.

فصل سوم به بررسی تکنیک ها و متدهای رایج در علم سیستماتیک گیاهی مانند تکنیک های آنزیمی (آلوزیم ها و ایزوزیم ها)، فنتیکی و DNAیی (RFLPs، RAPDs، SSRS و ISSRs) اختصاص یافته و انواع درخت های فیلوژنتیکی و متدهای رسم آنها مانند Neighbour joining و Maximum Parsimony و استفاده از توالی های نوکلئوتیدی در بازنگری و اصلاح سیستم های رده بندی در نهاندانگان توضیح داده شده است.

در فصل چهارم نیز واژه نامه گیاه شناسی لاتین- یونان- انگلیسی و رایج ترین واژه های گیاهی مربوط به سیستماتیک، فیلوژنی، ریخت شناسی و تشریح گیاهی به ترتیب الفبایی آمده است.

 


( ۸ )

نظر شما :