تازه های انتشارات:نانو ماشین ها؛ اساس و کاربردها(دکتر سید مهدی گلابی)

۰۴ دی ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۲ کد : ۶۵۵۶ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۵۱۷

نانو ماشین ها؛ اساس و کاربردها

مترجم: دکتر سید مهدی گلابی

مؤلف: جوزف ونگ

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ و نوبت چاپ: 1396- اول

قیمت: -/90000 ریال

کتاب« نانو ماشین ها؛ اساس و کاربردها » را جوزف ونگ تالیف و دکتر سید مهدی گلابی، استاد بازنشسته دانشگاه تبریز در 215 صفحه ترجمه و انتشارات دانشگاه تبریز آن را منتشر نموده است.

چالش در زمینه ابداع و تولید ابزارهایی در مقیاس نانو و تک مولکول، با توجه به روشن شدن اهمیت و کارآرایی آنها و نیز فراگیر بودن گستره بکارگیری چنین ابزارهایی، در حال گسترش است که نمونه ای از آن، ابداع انواع گوناگونی از نانوماشین ها در سال های اخیر است؛ ماشین هایی که برای حرکت خود، از محرک های گوناگون، نظیر امواج نوری، صوتی و الکترومغناطیسی بهره می گیرند. انرژی حاصل از برخی فرایندهای شیمیایی و شکاف هسته ای نیز می تواند برای ایجاد حرکت در نانوماشین ها بکار رود.

این کتاب در 7 فصل تدوین یافته است که ضمن اشاره به تاریخچه نانو ماشین ها، اطلاعات فشرده ای درباره ساختار و مکانیسم کارکرد انواع گوناگونی از این ابزارها  ارایه شده است. دستیابی به اطلاعات مبسوط در هر یک از موضوعات مطرح در این کتاب، با مراجعه به ماخذ داده شده در خلال بحث ها و در پایان فصول، به راحتی امکان پذیر است.


( ۲ )

نظر شما :