تازه های نشر: تماشاگران و ورزش( مؤلفان: دکتر سید حجت زمانی ثانی – دکتر محمد تقی اقدسی – دکتر زهرا فتحی رضائی)

۰۶ تیر ۱۳۹۵ | ۱۷:۵۷ کد : ۶۴۳ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۲۵
تازه های نشر: تماشاگران و ورزش( مؤلفان: دکتر سید حجت زمانی ثانی – دکتر محمد تقی اقدسی – دکتر زهرا فتحی رضائی)

تماشاگران و ورزش

مؤلفان: دکتر سید حجت زمانی ثانی دکتر محمد تقی اقدسی دکتر زهرا فتحی رضائی

تاریخ و نوبت چاپ: 1364- اول      

  قیمت: -/69000 ریال

نشر: ورزش

کتاب « تماشاگران و ورزش » تالیف دکتر سید حجت زمانی ثانی، استادیار، دکتر محمد تقی اقدسی استاد و دکتر زهرا فتحی رضائی استادیار است که هر سه از اساتید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز  هستند و انتشارات ورزش آن را به زیور طبع آراسته است.
حضور تماشاگران و هواداران یک نیروی بسیار قوی در ورزش است. تاثیر حضور تماشاگران در ورزش موضوعی است که تحقیقات مختلفی را به خود اختصاص داده و به صورت دو جانبه تاثیرات متقابل آنها کم و بیش مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب به بررسی انواع حضار ورزشی، نحوه تعامل آنها با ورزشکاران و تعامل روان شناختی بین تماشاگران و ورزشکاران پرداخته شده است.
این کتاب در سه فصل با عناوین « تماشاگران یا هواداران»، « تاثیر روان شناختی تماشاگران بر فعالیت های ورزشی» و « تاثیر روان شناختی فعالیت های ورزشی بر تماشاگران و هواداران» تالیف یافته است.
 

 

نظر شما :