تازه های نشر: اصول بازاریابی سیاسی(محمدعلی متفکر آزاد- محمدرضا انبیایی - علیرضا فضل زاده )

۱۰ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۲ کد : ۵۶۰۹ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۳۱۳

اصول بازاریابی سیاسی

مؤلفان: محمدعلی متفکر آزاد- محمدرضا انبیایی - علیرضا فضل زاده

نشر: انتشارات مجسمه

تاریخ و نوبت چاپ: ۱۳۹۵ - اول

قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ ریال

 

کتاب «اصول بازاریابی سیاسی»، تالیف دکتر علیرضا فضل زاده و دکتر محمدعلی متفکر آزاد، از اساتید دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز و محمدرضا انبیایی، دانش آموخته کارشناسی ارشد EMBA دانشگاه تبریز است که در ۹۶ صفحه تنظیم شده و انتشارات نور علم آن را منتشر نموده است.

بازاریابی، علمی است که طی چندین دهه گذشته توانسته است در بین صاحبان صنایع و محافل دانشگاهی جایگاه ویژه ای را کسب کند. علاوه بر این، در سه دهه اخیر، شاهد ورودبازاریابی به عرصه سیاست و قدرت نیز بوده ایم که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. مساله اینجاست که فضای رقابت کاندیداها، از یک سو، هویتی سیاسی داشته و از سوی دیگر، با مفاهیم بازاریابی ارتباطی تنگاتنگ دارند. اما با این وجود، دانشی که بتواند مساله کاندیداها را در این فضای ویژه حل کند، کمتر دیده می شود. بازاریابی سیاسی و تبلیغات سیاسی، به عنوان یک علم بین رشته ای برای پاسخ به نیاز فوق الذکر مطرح شده است. با این وجود، به نظر می رسد این علم خصوصاً در کشور ما مورد کم توجهی واقع شده و در جوامع علمی دانشگاهی ناشناخته است.

کتاب حاضر، تلاش نموده است تا بر پایه شالوده ای از پایان نامه ای با عنوان رتبه بندی ابزارهای موثر سنتی و نوین تبلیغات سیاسی در تصمیم گیری نخبگان، اصول بازاریابی سیاسی را جمع بندی و ارائه نماید.


( ۴ )

نظر شما :