تازه های انتشارات: اقتصاد پولی(دکتر جعفر حقیقت)

۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۶ کد : ۵۱۰۵ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۲۹۵

 

 

اقتصاد پولی

مؤلف: دکتر جعفر حقیقت

نشر:انتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ و نوبت چاپ: 1394- اول

قیمت: -/110000 ریال

 

کتاب« اقتصاد پولی» را دکتر جعفر حقیقت، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز، در 265 صفحه تالیف و انتشارات دانشگاه تبریز آن را منتشر نموده است.

کتاب حاضر در صدد است بحث نظام مند روی نظریه، سیاست و نهادهای مربوط به پول، درآمد و اعتبار را در سطح نظریه و نیز تجربی( کشور ایران) پوشش دهد و نظریه های پول، درآمد و نرخ بهره را تبیین و تحلیل نماید. بحث روی پول خیلی وسیع بوده و شامل وظایف و اهمیت پول، عرضه  و تقاضای پول، نظریه پول و قیمت ها و همچنین استاندارد پولی است.

در یک نگاه وسیع تر، پول و سیستم های مالی در مجموع، نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایفا می کنند، میزان نقدینگی در اقتصاد و نرخ رشد آن در طول زمان، عامل مهمی برای میزان و تغییرات نرخ بهره، نرخ تورم و عملکرد کل فعالیت های اقتصادی است. همچنین در این کتاب، علاوه بر جنبه های نظریه اقتصاد پولی، به نتایج تجربی مطالعات تجربی این مدل ها بخصوص بر اساس نتایج کارهای مولف اشاره شده است.

این کتاب در هشت فصل تدوین شده است: 1- پول چیست 2- انواع پول و روند توسعه آن در اقتصاد 3- نقش پول در اقتصاد پولی 4- بازارهای پولی و مالی 5- نرخ بهره در نظام مالی 6- عرضه پول و مدل های تجربی آن در ایران 7- تقاضای پول 8- سیاست پولی.


( ۱ )

نظر شما :