تازه های نشر:حقوق اسناد تجاری (دکتر رضا سکوتی نسیمی)

۱۳ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۱ کد : ۳۳۴ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۲۲۰

حقوق اسناد تجاری

تالیف: دکتر رضا سکوتی نسیمی
تاریخ و نوبت چاپ: 1393-اول
نشر:انتشارات مجد
قیمت:140000 ریال

 کتاب «حقوق اسناد تجاری» تالیف دکتر رضا سکوتی نسیمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تبریز می باشد که به همت انتشارات مجد به زیور طبع آراسته شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
کتاب فوق در بردارنده مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری مشتمل بر مباحثی تحلیلی در مورد برخی موضوعات مرتبط با اسناد تجاری( برات، سفته و چک) میباشد که در شش فصل با موضوعات مسئولیت تضامنی، نمایندگی در صدور اسناد تجاری، اصول حاکم بر اسناد تجاری، ضمانت در اسناد تجاری، جایگاه شروط در اسناد تجاری و جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن به صورت تحلیلی مورد بحث واقع شده است.
دراین کتاب علاوه بر اینکه موضوعات بر اساس قانون تجارت ایران و قانون صدور چک مورد بحث واقع شدهاند بلکه دیدگاه اسناد بین الملی مرتبط با موضوع مانند کنوانسیونهای بین المللی 1930،1931 ژنو در مورد برات، سفته و چک و کنوانسیون بینالمللی آنستیرال 1988 و همچنین لایحه جدید تجارت نیز که در مجلس شورای نگهبان تحت بررسی است مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است.
این کتاب به عنوان منبع درسی حقوق تجارت برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری محسوب می شود.

 


( ۴ )

نظر شما :