انتخاب مقاله دانشجوی دانشگاه تبریز به عنوان مقاله برگزیده در کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین/ آزمایش روشی نوین برای مقابله با عفونت های بیمارستانی

۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۰ کد : ۱۹۴۰۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۲۵

مقاله دانشجوی دانشگاه تبریز به عنوان یکی از مقالات برگزیده چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین انتخاب شد.
مقاله سارا صوفی حسن آباد، دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز، به عنوان یکی از مقالات برگزیده چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین وزارت بهداشت انتخاب شد.
مقاله مستخرج از پایان نامه سارا صوفی حسن آباد، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ژنتیک دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز تحت عنوان "The effects of exosome-induced alternative macrophages on the bacterial load levels in CLP-induced sepsis mice”  که در قالب سخنرانی در چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین ارائه گردید، از سوی هیات داوران به عنوان یکی از مقاله های برگزیده در حوزه ژنتیک و ایمنی شناسی انتخاب شد.
 در این کنگره که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بهمن ماه ۱۴۰۱برگزار شد، بیش از ۹۰۰ مقاله در قالب سخنرانی و پوستر در زمینه های مختلف حوزه پزشکی پذیرفته شده بود.
این نویسنده هدف از انجام پایان نامه خود را آزمایش روشی نوین برای مقابله با عفونت های بیمارستانی با استفاده از پاسخ های سیستم ایمنی بدن مطرح می کند که در آن، ماکروفاژهای سیستم ایمنی با اگزوزوم ها تحریک شده و به موش مدل بیماری سپسیس تزریق شدند تا اثر آن را در کاهش عفونت های باکتریائی مورد سنجش قرار دهند.  
پایان نامه مذکور با راهنمائی دکتر اسماعیل بابائی، استاد ژنتیک دانشکده علوم طبیعی، دکتر سید محمود هاشمی، دانشیار ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر سارا صعودی، دانشیار ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در بهمن ماه ۱۴۰۱با درجه عالی ارائه شد که از سوی صندوق پژوهشگران نیز در قالب طرح مورد حمایت قرار گرفته است.

 


( ۸ )

نظر شما :