براساس آمار مستخرج از پایگاه استنادی WOS: رشد کمی و کیفی مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

۲۴ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۹ کد : ۱۱۹۸۱ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۲۳۱

 

بر اساس آمار مستخرج از پایگاه استنادی WOS مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی یافته اند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز دکتر سهیل عابر مدیر امور پژوهشی دانشگاه تبریز ضمن اشاره به افزایش تعداد مقالات با ارجاع بالای دانشگاه تبریز از 11 مورد در سال 2018 به 29 مورد در سال 2019 افزود: بر اساس همین آمار تعداد مقالات داغ دانشگاه تبریز از یک مورد در سال 2018 به هفت مورد در سال 2019 افزایش یافته است که حاکی از رشد معنی دار کیفیت مقالات ارائه شده از سوی اعضاء هیات علمی دانشگاه تبریز است.

دکتر عابر ضمن اعلام افزایش تعداد اسناد علمی دانشگاه تبریز افزود در پایش اسناد علمی که در بازه زمانی 2015 لغایت 2019 بین هفت دانشگاه برتر ایران در پایگاه اطلاعاتی WOS صورت گرفته است، تعداد اسناد علمی دانشگاه تبریز از 1353 فقره در سال 2018 با 337 مورد افزایش به 1690 فقره در سال 2019 افزایش یافته است که رشد کمی خوبی را نشان می­دهد.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه تبریز با اشاره به رشد کیفی مقالات اساتید دانشگاه تبریز افزود برابر آمار مستخرج از پایگاه استنادی WOS که در بازه زمانی 2015 لغایت 2018 بین هفت دانشگاه برتر ایران در پایگاه اطلاعاتی WOS صورت گرفته است، تعداد مقالات Q1 دانشگاه تبریز از 382 فقره در سال 2017 به 493 فقره در سال 2018 رسیده است که حاکی از رشد کیفی مقالات است.

دکتر عابر با اشاره به زمینه تحقیقات و فعالیتهای پژوهشی محققان دانشگاه تبریز افزود: در پایش تطبیقی دیگری که در زمینه نوع تحقیقات پژوهشی در بین هفت دانشگاه برتر ایران صورت گرفته است، مشخص گردید شاخه های علوم فیزیکی، مهندسی و تکنولوژی و علوم زیستی به ترتیب 6544 مورد (39 درصد)، 6175 مورد (37 درصد) و 3218 مورد (19 درصد) از کل اسناد علمی دانشگاه تبریز را به خود اختصاص داده اند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه تبریز اعلام افزایش کمی و کیفی مقالات مشترک دانشگاه تبریز با سایر دانشگاهها و موسسات بین المللی خارج از کشور در پایگاه استنادی Scopus افزود: یکی از شاخص های عمده ارزیابی جایگاه علمی دانشگاه­ها در رتبه بندی­های داخلی و بین المللی پایگاه Scopus است، نشان می­دهد تعداد مقالات مشترک دانشگاه تبریز از رقم 819 مورد در سال 2018 به رقم 1181 مورد در سال 2019 (362 مورد افزایش) رسیده است. در این بخش نیز دانشگاه تبریز از رشد نسبی تقریباً ثابتی در بازه زمانی پنج سال گذشته برخوردار بوده است.


( ۹ )

نظر شما :