اطلاعیه ثبت نام وام ویژه دکتری صندوق و توسعه بانک برای بهار وتابستان سال۱۳۹۹

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۹ کد : ۱۱۶۸۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۶۸

 

  اطلاعیه مدیریت امور دانشجویی، اداره رفاه دانشجویان

 ثبت نام وام ویژه دکتری صندوق و توسعه بانک برای بهار وتابستان سال1399

 

به اطلاع دانشجویان  مقطع دکتری روزانه فعال واجد  شرایط و غیرشاغل می رساند نسبت به ثبت نام وام ویژه دکتری در سنوات  مجاز  تحصیلی (8 نیمسال) تا تاریخ 27/2/99  اقدام نمایند.

- توجه: دانشجویان دکتری روزانه همزمان نمی توانند از وام ویژه دکتری و وام تحصیلی بهره مند گردند.

- توجه: در صورت تقاضای هر دو نوع وام ویژه دکتری، تا سقف 15 میلیون تومان یک ضامن و بیشتر از 15 میلیون تومان بایستی دو ضامن ارایه گردد.  

 

الف: نحوه ثبت نام وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون به مبلغ ماهانه هفت میلیون ریال برای دانشجویان دکتری روزانه ورودی 96 و ماقبل آن که تاکنون از وام وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون استفاده نموده اند:

 

*مطالعه دقیق شیوه ­نامه پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون از سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس: www.swf.ir از منوی بخشنامه های سال 95و96و نیز سامانه سماد به آدرس samad.tabrizu.ac.ir 

* مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir  جهت تشکیل پرونده .

* تاییداطلاعات دانشجو توسط کارشناسان اداره رفاه و پیگیری تایید از پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس فوق.

*مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه و درخواست وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون.

*دانلود فرمهای 1 و 2  بانک توسعه تعاون از صفحه اول سامانه سماد و تکمیل و ممهور و امضاء نمودن فرم­ها (در فرم شماره یک بایستی حتماً نام شهر بانک- کد بانک و نام شعبه انتخابی بانک توسعه تعاون نوشته شود) و تحویل فرمها و مدارک به کارشناسان اداره رفاه مدیریت امور دانشجویی و یا ایمیل فرمها و مدارک دانشکده های کشاورزی ،عمران، برق، شیمی، ریاضی، حقوق وعلوم اجتماعی، علوم تربیتی، تربیت بدنی  به آدرس marandi@tabrizu.ac.ir  و دانشکدهای علوم طبیعی، مکانیک، اقتصاد، فیزیک، ادبیات فارسی، جغرافیا ، فیزیک کاربردی، مرکزتحقیقات علوم پایه، دامپزشکی به آدرس shokati@tabrizu.ac.ir ( در عنوان ایمیل نام دانشکده حتما" نوشته شود).

*پیگیری ثبت و تایید وام درخواستی از پورتال دانشجویی صندق رفاه دانشجویان از قسمت پایین منوی درخواست وام.

*مراجعه به شعبه محل انتخابی بانک توسعه تعاون (همان شعبه­ای که درفرم شماره یک توسط خود دانشجو انتخاب شده است)ومعرفی ضامن یا ضامنین،جهت تکمیل پرونده به همراه مدارک اعلام شده مندرج در شیوه­نامه.

*دانشجویان متقاضی پس از تأیید وام از سوی صندوق رفاه، بایستی به همراه مدارک اعلام شده در شیوه­نامه جهت تشکیل پرونده به شعبه انتخابی بانک توسعه تعاون مراجعه نمایند.

* وام ویژه دکتری توسعه تعاون هر سه ماه یک­بار از سوی بانک تعاون به حساب دانشجویان واریز خواهد شد. (دانشجویان بایستی پس از ثبت نام اولیه در سال( هر شش مــاه یک­بار در دو نوبت اعلامی)  نسبت به تکمیل فرمهای 1 و 2 اقدام نمایند). و یا ایمیل فرمها و مدارک دانشکده های کشاورزی ،عمران، برق، شیمی، ریاضی، حقوق وعلوم اجتماعی، علوم تربیتی، تربیت بدنی  به آدرس marandi@tabrizu.ac.ir  و دانشکدهای علوم طبیعی، مکانیک، اقتصاد، فیزیک، ادبیات فارسی، جغرافیا ، فیزیک کاربردی، مرکزتحقیقات علوم پایه، دامپزشکی به آدرس shokati@tabrizu.ac.ir ( در عنوان ایمیل نام دانشکده نوشته شود).

* شروع بازپرداخت اقساط وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون دوسال پس از پایان سنوات مجاز تحصیلی (8 نیمسال) و با کارمزد 4 درصد  وبا اقســاط 60 ماهه خواهد بود.

 

ب: نحوه ثبت نام وام ویژه دکتری صندوق به مبلغ ماهانه شش میلیون ریال برای دانشجویان دکتری که تاکنون از وام  ویژه دکتری صندوق استفاده نموده اند:

 

*مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir  جهت تشکیل پرونده .

* تایید اطلاعات ثبت نام شده توسط کارشناسان اداره رفاه وپیگیری تایید از پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس فوق.

* تحویل شماره حساب فعال بانک تجارت بنام خود دانشجو به کارشناسان اداره رفاه دانشجویان.

* مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه و درخواست وام ویژه دکتری صندوق.

*دانلود فرمهای 1 و 2  وام ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان از صفحه اول سامانه سماد و تکمیل و ممهور و امضاء نمودن فرم­ها (در فرم شماره یک بایستی حتماً نام شهر بانک- کد بانک و نام شعبه بانک تجارت و شماره حساب بانک تجارت بصورت صحیح و ده رقمی درج شود).

* تحویل اصل سند تعهد محضری بانضمام مدارک ضامن به کارشناسان اداره رفاه دانشجویان.

*وام ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان بصورت شش ماهه پاییز و زمستان، شش ماهه بهار و تابستان  در دو نوبت مهر ماه و اسفندماه از سوی صندوق رفاه به حساب دانشجویان واریز خواهد شد.

* شروع بازپرداخت اقساط وام ویژه دکتری صندوق نه ماه پس از پایان سنوات مجاز تحصیلی (8 نیمسال) و با کارمــــزد 4 درصد و با اقساط 60 ماهه خواهد بود.

 

- توجه: در صورت تقاضای هر دو نوع وام ویژه دکتری، تا سقف 15 میلیون تومان یک ضامن و بیشتر از 15 میلیون تومان بایستی دو ضامن ارایه گردد.    

                                                                   
        

 


( ۱ )

نظر شما :