اتمام فاز اول طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز

۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۰ کد : ۱۱۶۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۱۹

 

 

مرحله اول پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر حمید احمدی دبیر طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز با اعلام اتمام فاز اول طرح پایش، گفت: ایجاد نظام مستمر ارزیابی و توسعه منابع انسانی کشور یکی از ارکان اصلی و مهم توسعه پایدار و مبتنی بر دانش است.

دبیر طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز مهم ترین زیرمجموعه این نظام ارزیابی را تولید و جمع آوری مستمر داده های آماری از وضعیت نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: از جمله چالش های مهم در حوزه نظام آموزش عالی کشور، عدم توازن در تأمین نیروی انسانی، عدم تناسب کافی آموخته ها با نیازهای اساسی کشور و عدم اشتغال مناسب دانش آموختگان دانشگاهی است. وضعیت اشــتغال دانش آموختگان یکی از مهم ترین مســائل در توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی کشــور است. چرا که نرخ بالای بیکاری از یک ســو باعث افزایش نارضایتی و کاهش تمایل برای ورود به دانشگاه ها می شود و از سوی دیگر عواقب ناگوار اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. لذا اطلاع از وضعیت دانش آموختگان دانشگاهی و پیمایش مسیر شغلی آن ها دارای اهمیت بسیار بالایی خواهد بود. این موضوع می تواند در برنامه ریزی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و همچنین دانشگاه های تابعه مؤثر واقع شود.

وی افزود: با عنایت به مطالب فوق و با توجه به برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت عتف و دانشگاه ها مکلف به رصد اشتغال دانش آموختگان هستند. در این راستا، دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف در نظر دارد در تعامل با دانشگاه ها و نهادهای متولی، اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی را به صورت مستمر رصد نماید. بدیهی است این گونه اطلاعات درخصوص دانش آموختگان هر دانشگاه می تواند کمک مؤثری در برنامه ریزی های آموزشی و پژوهشی آن دانشگاه داشته باشد و لذا نتایج این رصد، علاوه بر وزارت عتف از نظر دانشگاه ها نیز حائز اهمیت فراوان خواهد بود.

به گفته دکتر احمدی، برخی از دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشــور از سال 97 رصد اشــتغال دانش آموختگان خود را آغاز نموده اند تا بر مبنای نتایج به دست آمده، تصمیم گیری های کلان درخصوص توسعه آموزش عالی به درستی و به کمک اطلاعات جمع آوری شده طی این طرح صورت پذیرد. دانشگاه تبریز نیز در دی ماه 98، ضمن استقرار دبیرخانه طرح در گروه حمایت از استعدادهای درخشان، با انجام برنامه ریزی های لازم و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان را آغاز نموده است. با بررسی میزان اشتغال رشته های مختلف دانشــگاهی می توان سیاست های مناســب مرتبط با پذیرش دانشجو، توسعه رشته های جدید و همچنین بهبود فعالیت های حوزه ارتباط با صنعت و مهارت افزایی را رقم زد. با اســتمرار اجرای این طرح، می توان به تدریج بین عرضه و تقاضا در تمامی رشته ها در سطح کشور تعادل مناسبی برقرار نمود. علاوه بر این دستاورد، ارتباط منسجم دانشگاه ها با دانش آموختگان خود می تواند نتایج مفیدی در بر داشته و زمینه ساز هم افزایی مناسبی گردد. به عبارت دیگر، جامعه دانش آموختگان هر دانشــگاه می تواند علاوه بر کمک در اجرای مســئولیت های اجتماعی دانشــگاه ها، مرجع مناسبی برای ارزیابی و آسیب شناسی برنامه های موجود باشد.

دبیر طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان درخصوص روش و مراحل اجرای طرح افزود: طرح پایش اشتغال برای دانش آموختگان 4 سال قبل صورت می گیرد تا اطلاعات جمع آوری شده قابل استناد باشد. بدین ترتیب در واقع فرصت کافی برای کاریابی با توجه به طی دوره خدمت نظام  وظیفه عمومی، ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر و موارد مشابه لحاظ می گردد. طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت عتف، فارغ التحصیلان در حال انجام خدمت نظام  وظیفه عمومی و فارغ التحصیلان در حال تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر می توانند شاغل فرض شوند. ضمناً لازم است جامعه آماری مناسب برای هر مقطع و رشته در پایش وضعیت اشتغال لحاظ گردد. در فاز اول اجرای این طرح در دانشگاه تبریز، با توجه به توضیحات فوق مقرر شد وضعیت اشتغال دانش آموختگانی که در سال تحصیلی 95-1394، یعنی در بازه زمانی اول مهر 94 تا آخر شهریور 95، فارغ التحصیل شده اند پایش شود.

دکتر احمدی از مهمترین نتایج به دست آمده از اجرای این طرح در دانشگاه تبریز، به موارد ذیل اشاره نمود:

وضعیت کلی اشتغال در سطح دانشگاه: درصد اشتغال کل دانش آموختگان دانشگاه تبریز با لحاظ نمودن کلیه مقاطع تحصیلی، 60/3 درصد است. ضمناً دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی نسبت به سایر مقاطع تحصیلی، درصد اشتغال بالاتری دارند.

وضعیت اشتغال به تفکیک گروه های عمده علمی تخصصی: بالاترین درصد اشتغال متعلق به گروه عمده علمی تخصصی فنی- مهندسی است.

وضعیت اشتغال به تفکیک مجموعه های علمی تخصصی: مجموعه های علمی تخصصی مهندسی عمران، مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی مکانیک، مواد و صنایع به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به لحاظ درصد اشتغال کل به خود اختصاص داده اند.

وضعیت اشتغال استعدادهای درخشان: درصد اشتغال کل دانش آموختگانی که در حین تحصیل، عضو گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز بوده اند، با لحاظ نمودن کلیه مقاطع تحصیلی، 66 درصد است که نشان می دهد این دسته از دانشجویان، به طور متوسط، از شانس اشتغال بالاتری نسبت به سایر دانشجویان برخوردار بوده اند.

وضعیت اشتغال به تفکیک دانشکده، پژوهشکده، مرکز تحقیقات محل تحصیل با لحاظ نمودن کلیه مقاطع تحصیلی، دانشکده مهندسی عمران با میزان اشتغال کل 80/5 درصد و نرخ بیکاری 19/5 درصد، بالاترین درصد اشتغال کل دانش آموختگان را به خود اختصاص داده است. در مقطع تحصیلی کارشناسی، دانشکده های علوم ریاضی، مهندسی عمران و شیمی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به لحاظ بالاترین درصد اشتغال کل دانش آموختگان به خود اختصاص داده اند. در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای، دانشکده های دامپزشکی، مهندسی شیمی و نفت و مهندسی برق و کامپیوتر به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به لحاظ بالاترین درصد اشتغال کل دانش آموختگان به خود اختصاص داده اند. در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی نیز دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی، اقتصاد و مدیریت و مهندسی عمران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از نظر بالاترین درصد اشتغال کل دانش آموختگان به خود اختصاص داده اند.

طبق اطلاعات جمع آوری شده درخصوص طبقه بندی شغلی دانش آموختگان شاغل به کار دانشگاه تبریز با لحاظ نمودن تمام مقاطع تحصیلی، حوزه امور آموزشی، فرهنگی و هنری با 37/4 درصد، با اختلاف زیاد، بیشترین فراوانی را در طبقه بندی شغلی دانش آموختگان دارد و پس از آن، حوزه اداری و مالی و حوزه کشاورزی و محیط زیست به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

مطابق اطلاعات دریافتی درخصوص محل و نوع استخدام دانش آموختگان شاغل به کار دانشگاه تبریز با لحاظ نمودن تمام مقاطع تحصیلی، تعداد شاغلین در بخش خصوصی حدود 7/5 درصد بیشتر از بخش دولتی است و استخدام قراردادی با 40/2 درصد، بیشترین فراوانی را در بین انواع استخدام ها به خود اختصاص داده است.

به گفته دبیر طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان، به منظور اجرای بهینه این طرح در سطح کشور، به نظر می رسد موارد ذیل بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد: ایجاد روال مناسب و سازمان یافته در کلیه دانشگاه های کشور به منظور پایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، بررسی موشکافانه و ارزیابی دقیق اطلاعات حاصل از پایش اشتغال دانش آموختگان، ساماندهی و توسعه دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها بر اساس نتایج حاصل از طرح پایش، فعال سازی ساختارهای مشاوره شغلی و کاریابی در دانشگاه ها و نهایتاً برقراری ارتباط مستمر و مستقیم دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با دانش آموختگان.

دکتر احمدی در پایان ابراز امیداوری کرد؛ با تحقق اهداف کلان طرح پایش، شاهد بهبود شرایط اشتغال دانش آموختگان و هماهنگی بهتر توانمندی های آن ها با نیازهای بازار کار باشیم.

 


( ۱۰ )

نظر شما :