آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
جداول رسمی آزمایشی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱دبیرخانه جذب هیات علمی
جداول رسمی قطعی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱دبیرخانه جذب هیات علمی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
کار دانشجوییمقررات فعالیتهای دانشجویی
نمایش فیلم مقررات فعالیتهای دانشجویی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
دانشگاههای علوم پزشکیمقررات آموزشی
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مقررات آموزشی
کمیسیون موارد خاص مقررات آموزشی
دانشجویان ممتاز مقررات آموزشی
دانشجویان شاهد و ایثارگرمقررات آموزشی