آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کمیسیون موارد خاص مقررات آموزشی
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مقررات آموزشی
دانشگاههای علوم پزشکیمقررات آموزشی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
دستورالعمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن هایآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوییآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
فرم درخواست مجوز فعالیت اتحادیه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
testاخبار
فرم در خواست اکانتمرکز فناوری اطلاعات
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدفرمهای پژوهشی
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزفرمهای پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیفرمهای پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری فرمهای پژوهشی