اتصال به اینترنت

تعداد بازدید:۴۲۵۵۲۵


اعضای محترم هیات علمی، کارمندان ودانشجویان برای اتصال به اینترنت از داخل پردیس دانشگاه از لینک زیر استفاده کنید


لینک اتصال به اینترنت


 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۵