استاد دانشگاه تبریز در کارگروه اقلیم شناسی « هیات ویژه گزارش ملی سیلاب» منصوب شد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۰ کد : ۹۴۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۷۷۶

با حکم دکتر محمود نیلی احمد آباد رئیس هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها دکتر بهروز ساری صراف استاد گروه آموزشی آب و هواشناسی و رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، در کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی« هیات ویژه گزارش ملی سیلاب» منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، در متن این حکم آمده است؛ احتراما، با عنایت به حکم شماره 6891 مورخ 27/10/1398 رئیس جمهور محترم مبتنی بر تشکیل « هیات ویژه گزارش ملی سیلاب» و بنا بر پیشنهاد جناب آقای دکتر بهلول علیجانی، رئیس محترم کار گروه اقلیم شناسی و هواشناسی، به موجب این حکم به عنوان همکار کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی هیات مذکور منصوب می شوید.

انتظار دارد با توجه به سوابق علمی و اجرایی ارزنده خود، کارگروه را در تهیه گزارشی مستند و دقیق از سیلاب های سال 1398 در کشور یاری نموده تا پس از تلفیق با گزارش سایر کارگروه ها به استحضار ریاست محترم جمهور و ملت شریف ایران رسانده شود. امید است در انجام این وظیفه ملی موفق و سربلند باشید.

یادآور می شود: دکتر بهروز ساری صراف استاد گروه آموزشی آب و هواشناسی و رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز است، مدیر گروه جغرافیای طبیعی، مدیر گروه پژوهشی جغرافیا، مدیرگروه آب و هواشناسی، عضو هیات ممیزه و دبیر کمیته منتخب دانشکده و همکاری مستمر از سال 1379 تا کنون به عنوان عضو کمیسیون تخصصی در ارزیابی و بررسی برنامه و عملکرد قطب های علمی گروه جغرافیا با دبیرخانه شورای قطب های علمی کشور از جمله دیگر سوابق اجرای وی است.

چاپ بیش از 40 مقاله در مجلات علمی پژوهشی، ارایه بیش از 50 مقاله درکنفرانس های داخلی و خارجی، تالیف 4 جلد کتاب و... از جمله سوابق علمی این استاد دانشگاه تبریز است.


( ۱ )

نظر شما :