مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان منصوب شد

۳۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۱ کد : ۷۴۱۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۴۰


از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان  آذربایجان شرقی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، با حکم دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا پورمحمدی، رییس دانشگاه تبریز به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان  آذربایجان شرقی منصوب شد.
همین گزارش حاکی است: در حکمی که از سوی دکتر منصور غلامی صادر شده، آمده است: با عنایت به مراتب دانش، تعهد و تجارب ارزشمند جناب عالی و به استناد به بند 2-4 ماده 1 اساسنامه مصوب 97/3/23 و نیز پیرو تفاهم نامه منعقد بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان آذربایجان شرقی منصوب می شوید.
خاطر نشان می شود: تشکیل کارگروه های علمی بر اساس اولویت مسائل استانی، تهیه گزارش های مسئله شناسانه و سیاست محور درباره توسعه پایدار در سطح استان، تهیه گزارش در مورد مسائل مهم استانی، شناسایی و شبکه سازی نخبگان و متخصصان استانی بر اساس کارگروه های علمی، توصیه های سیاست محور کاربردی درباره مسائل استانی به مراجع ذی صلاح استانی و ملی و تعامل با دستگاه های ذی نفع و ذی ربط طرف تفاهم، از جمله ماموریت های واحد های استانی شبکه ملی جامعه و دانشگاه است.
یادآور می شود: شبکه جامعه و دانشگاه"، فرصتی برای ایفای رسالت اجتماعی دانشگاه به عنوان کانون تفکر و دانشجویان به عنوان قشر جوان و نخبه در جامعه بوده و از برنامه هایی است که با نگاه به بیرون تلاش دارد تا دانشگاه و دانشجویان به کارهای اجتماعی ورود نموده و موجب پویش اجتماعی در کشور شوند.


( ۲ )

نظر شما :