انتصاب مسئول جدید مرکز آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریز

۱۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۵:۲۵ کد : ۲۲۲۶۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۱۸


 رئیس دانشگاه تبریز، طی حکمی مسئول جدید مرکز آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریز را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر صفر نصراله زاده، طی حکمی دکتر حسین صبوری، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز را به عنوان مسئول مرکز آموزش زبان دانشگاه تبریز منصوب نمود.
در حکم وی آمده است؛ با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی، بدین وسیله از تاریخ صدور حکم حاضر و با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به عنوان«مسئول مرکز آموزش زبان دانشگاه» منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی و همدلی با سایر اعضاء در حسن انجام امور ارجاعی موفق و موید باشید.
دکتر حسین صبوری، دانشیار دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز است.  
انتشار بیش از 70 مقاله داخلی و خارجی، ارایه 30 مقاله داخلی و خارجی، تدریس در قبرس و کاپادوکیا ترکیه، اجرای دو طرح بین المللی، تالیف شش کتاب و ترجمه ده کتاب، هشت سال مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه، مشاور استاندار و مدیر روابط بین المللی استانداری، مدیر گروه زبان انگلیسی و ... از جمله سوابق علمی، آموزشی و اجرایی این عضو هیات علمی دانشگاه تبریز است.
پیش از این دکتر محسن میرزائی این سمت را برعهده داشت.


( ۶ )

نظر شما :