زمان برگزاری آزمون: جمعه ۱۸ فررودین ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره ۱ دوره سی ودومین آزمون زبان دانشگاه تبریز (UTET-۳۲ )

۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۸ کد : ۱۹۳۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۹۰۱

 

ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ سی و دومین آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تبریز (UTET-32) روز  جمعه ﻣﻮرخ 18/1/1402 راس ساعت 10 قبل ازظهر در دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه تبریز ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار خواهد شد.

  1.  آزمون UTET مورخ 18/1/1402 دارای 100 سوال خواهد بود. نمره نهایی آزمون بر مبنای 100 محاسبه و گزارش خواهد شد. مدت زمان برگزاری آزمون حدود 100 دقیقه است.
  2. اﻣﮑﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﺑﮕﺎه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﺧﻮریﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
  3. ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن نباید ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻢ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻫﻨﺪزﻓﺮی و ... ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورودی ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  4. هزینه ثبت­ نام 120 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن است. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم، ﺑﺮﮔﺸﺖ وﺟﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف داوﻃﻠﺐ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ نیست.
  5. زمان ثبت ­نامِ الکترونیکی از دانشجویان از ساعت 8 صبح  روز شنبه  مورخ 12/1/1402 شروع و تا ساعت 24 روزسه شنبه  مورخ 15/1/1402 به اتمام خواهد رسید. مراحل و نحوه­ی ثبت­ نام در صفحه دوم این اطلاعیه ذکر شده است.
  6. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم در صورت وجود هر گونه سوال در مدت ثبت ­نام آزمون، پیام خود را به ایمیل مذکور psalehpoor@tabrizu.ac.ir ارسال نمایید.

ثبت نام بعد ازتکمیل ظرفیت حتی در بازه زمانی فوق به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

فرآیند ثبت­ نام بصورت کاملا الکترونیکی می­ باشد. در صورت مراجعه حضوری، به درخواست دانشجویان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شرح مراحل ثبت نام:

شماره مرحله

نحوه اقدام

بازه زمانی

1

با وارد کردن لینک https://utet.tabrizu.ac.ir در مرورگر خود، وارد سامانه شوید. از مرورگر Firefox استفاده نمایید.

از 12/1/1402

لغایت

15/1/1402

2

بر روی «ثبت نام در سی ودومین آزمون زبان دانشگاه تبریز (تاریخ برگزاری آزمون: 18/1/1402)» کلیک نمایید.

3

در صفحه بازشده جدید، اطلاعات کامل و دقیق خود را وارد نمایید. دقت نمایید که اطلاعات واردشده در کارت شرکت در آزمون و کارنامه نهایی آزمون، مشاهده شده و این اطلاعات با کارت شناسایی شما در زمان برگزاری آزمون تطبیق داده خواهد شد. لذا در واردنمودن دقیق اطلاعات کوشا باشید. پس از واردکردن اطلاعات، بر روی «ثبت نام» کلیک نمایید

4

در صفحه بازشده جدید، با استفاده از لینک مشخص شده از بالای صفحه، نسبت به واریز آنلاین هزینه ثبت­ نام در آزمون (مبلغ 120 هزار تومان) اقدام نمایید.

 مدارک مورد نیاز به قرار ذیل هستند. در این مرحله، تصویر مدارک درخواست شده را بارگذاری نمایید. تصویر باید گویا، واضح و خوانا باشند. دقت نمایید که تصویر پرسنلی بارگذاری­ شده، در کارت شرکت در آزمون و همچنین کارنامه نهایی آزمون، چاپ شده و با کارت شناسایی شما در زمان برگزاری آزمون، تطبیق داده خواهد شد. پس از بارگذاری تمامی مدارک، بر روی «آپلود مدارک» کلیک نمایید.

مدارک مورد نیاز:

  1. تصویر عکس پرسنلی
  2. تصویر کارت ملی
  3. کارت دانشجویی

5

پس از انجام مراحل فوق، ثبت­ نام شما نهایی شده است. با مراجعه به وبگاه دانشگاه تبریز یک روز قبل از برگزاری آزمون و مطالعه اطلاعیه مربوطه، نسبت به تهیه کارت شرکت آزمون اقدام نمایید.

16/1/1402

ازساعت 18عصر

روز چهارشنبه

   
     
   
   
   
     

 

 


( ۳۵ )

نظر شما :