اعلام نتایج دومین فراخوان طرح های پژوهشی مشترک جمهوری اسلامی ایران- جمهوری ترکیه

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۶ کد : ۱۳۹۵۷ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۱۵۱

 

در پی اعلان دومین فراخوان طرح های پژوهشی مشترک جمهوری اسلامی  ایران و جمهوری ترکیه در چارچوب برنامه2020 TUBITAK-MSRT-NIMAD Joint Call   (وزارت عتف- توبیتاک- نیماد ) در مهر ماه 1399 و اختصاص مهلت 5 ماهه (بعد از یکبار تمدید مهلت بنا به درخواست محققین دو کشور)  که به دریافت 172 طرح پژوهشی مشترک بین  محققان ایرانی و ترکیه ای منجر شد، داوریهای فنی و علمی از طریق سامانه های ویژه بارگذاری و داوری طرحها در دانشگاه تبریز به عنوان مسئول کارگروه همکاریهای علمی ایران و ترکیه، موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) و نیز سازمان پژوهش و فناوری ترکیه (توبیتاک) پیگیری شد.

فرآیند بررسی اولیه مدارک ارسالی  توسط کارشناسان انجام گرفت و سپس 156طرح نهایی  که به طور صحیح و مطابق موارد درخواستی هردو طرف بارگزاری و ارسال شده بودند در دی ماه 1399 وارد مرحله داوری شدند. داوری علمی طرحهای غیر حوزه علوم پزشکی (MSRT) با دعوت از اعضای هیات علمی و محققین از دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور انجام شد و برای هر طرح 2 داور منتخب از محققین سراسر کشور اختصاص یافت. در کشور ترکیه نیز داوریها توسط توبیتاک با اختصاص 3 داور به هر طرح انجام گرفت.

با جمع بندی نظرات داوران هر دو کشور و امتیازات کسب شده طی اردیبهشت سال  1400، تعداد 20  طرح  مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای، که در لیست داوری هر دو طرف برای انتخاب نهایی توصیه شده بودند، با تصمیم مشترک مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توبیتاک انتخاب شدند. همچنین در حوزه علوم پزشکی نیز تعداد 5  طرح  مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای با تصمیم مشترک موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) و نیز  سازمان پژوهش و فناوری ترکیه (توبیتاک) معرفی شد. شایان ذکر است که طرحهایی که صرفا از جانب یکی از طرفین برای انتخاب توصیه شده بود در لیست نهایی قرارنگرفتند.

بودجه اختصاص داده شده برای طرح‌های منتخب از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای محقق ایرانی وزارت عتف 600 میلیون ریال و از طرف توبیتاک برای پژوهشگران ترکیه ای به صورت متغیر بین 170.000 تا 300.000 لیر ترکیه تعیین شده است که بعد از تنظیم و امضای قراردادها وانجام تعهدات مجریان طرح  به تدریج پرداخت خواهد شد.

فهرست طرحهای منتخب همراه با اسامی پژوهشگران، عناوین پروژه و نام دانشگاه های مربوطه، بر روی سایت  مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت عتف به آدرس https://cisc.msrt.ir/fa اعلام شده است. پژوهشگران منتخب دانشگاه ها و پژوهشگاه های وابسته؛ می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه  انعقاد قراردادهای پژوهشی مشترک؛  با مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی بین المللی دانشگاه تبریز با آدرس ایمیل irtu@tabrizu.ac.ir تماس حاصل نمایند.

محققین حوزه علوم پزشکی نیز می توانند جهت کسب اطلاع از نتیجه داوری به وبگاه موسسه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) مراجعه کنند.


( ۳ )

نظر شما :