حمایت ویژه از طرح های پژوهشی با موضوعات فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه تبریز

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۰ کد : ۱۲۲۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۵

 

با هدف افزایش مشارکت اساتید دانشگاه در ارتقاء وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و کاستن از برخی مشکلات موجود، زمینه های جدیدی برای حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقات مرتبط تعریف شده است.

دکتر سجاد توحیدی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریزضمن اشاره به همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بامعاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و حمایت از طرح های مذکور دردو سطح افزود: در سطح اول طرح های پژوهشی داخلی با موضوعات مد نظر معاون فرهنگی و اجتماعی که توسط مدیریت امور پژوهشی دانشگاه به اطلاع اعضای هیئت علمی خواهد رسید از مزایایی نظیر حمایت مالی توسط معاونت های پژوهشی و فرهنگی و همچنین عدم نیاز به ارائه مقاله در طرحهای مذکور برخوردار خواهند شد.

دکتر توحیدی با اشاره به سطح دوم طرح های فرهنگی و اجتماعی افزود: در سطح دوم موضوعات مد نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی طی فراخوانی از طریق مدیریت امور فناوری دانشگاه به اطلاع اساتید خواهد رسید وبا استناد مصوبه هیئت ممیزه دانشگاه این دسته از طرح¬های پژوهشی از تمام امتیازاتی که در آئین نامه ارتقاء و شیوه نامه داخلی آن در دانشگاه برای طرح¬های پژوهشی خارج از دانشگاه در نظر گرفته شده است، بهره مند خواهند شد. همچنین حمایت مالی از این طرح¬ها به طور کامل توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی به عمل خواهد آمد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن اشاره به اینکه موضوعاتی که در سطح های اول و دوم مورد حمایت قرار خواهند گرفت باید منحصرا" در راستای ارتقاء وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز باشند افزود: این طرح ها در کارگروه علمی-مشورتی مسائل اجتماعی دانشگاه که متشکل از اعضای هیئت علمی رشته های مختلف علوم انسانی است تدوین و در شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به تصویب خواهند رسید.


( ۲ )

نظر شما :