۴ عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز در میان پژوهشگران پراستناد برتر کشور

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۲ کد : ۱۲۰۳۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۶۸

 

چهار عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز در میان پژوهشگران پراستناد برتر کشور در حوزه های علوم اجتماعی و اقتصاد و مالی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، بنا بر گزارش سال ۱۳۹۸ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، 4 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز در میان پژوهشگران پراستناد برتر کشور در حوزه های علوم اجتماعی و اقتصاد و مالی قرار گرفتند.

 بر این اساس؛ دکتر محمد عباس زاده در حوزه علوم اجتماعی و دکتر داود بهبودی، دکترحسین اصغرپور قورچی و دکتر فیروزفلاحی در حوزه اقتصاد و مالی، چهار عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز هستند که در میان پژوهشگران برتر کشور حوزه های مذکور قرار گرفتند.

یادآور می شود: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بررسی عملکرد پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر برای دوره ۵ ساله ۱۳۹۲تا ۱۳۹۶ اقدام به شناسایی 78 نفر از پراستنادترین پژوهشگران ۱۲رشته مختلف علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری کرده است.

در بین دانشگاه‌های کشور، دانشگاه تهران با 23 نفر، دانشگاه تربیت مدرس با 14 نفر، دانشگاه علامه طباطبایی با 8 نفر، دانشگاه شیراز با 5 نفر، دانشگاه‌های اصفهان و تبریز هر کدام با 4 نفر، دانشگاه‌های شهید بهشتی و محقق اردبیلی هرکدام با 3 نفر، دانشگاه‌های بوعلی سینا و فردوسی مشهد هر کدام با 2 نفر دارای بیشترین تعداد پژوهشگر پراستناد برتر در 12 رشته مختلف علوم انسانی، اجتماعی و هنر و معماری هستند.


( ۱۷ )

نظر شما :