سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه تبریز در خدمت دانشگاهیان این دانشگاه

۰۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۰ کد : ۱۰۰۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۲

با راه اندازی و آغاز بکار سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه تبریز، این سامانه آماده ثبت و بررسی پیشنهادهای دانشگاهیان این دانشگاه است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر محمدتقی اعلمی معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز در این ارتباط گفت: نظام پیشنهادها به طور کلی به منظور ایجاد فضای مناسب برای مشارکت اساتید و کارکنان در جهت تحقـق اهـدافی همچون توسعه محیط خلاق، تقویت فرهنگ و حس تعلق سازمانی، شناسایی و تقویت منابع خوشفکر و خلاق، مشارکت دانشگاهیان در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها، بهبود کار سازمان، افزایش بهره وری و کیفیت، کاهش هزینه ها و ضایعات، افزایش انگیزش در کارکنان، تشویق روحیه کاری و افزایش قابلیت حل مسأله و اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاری دسته جمعی بوجود آمده است.

این عضو هیات رئیسه دانشگاه تبریز در ادامه با تاکید بر اینکه هر نوع نظر، فکر و راهکاری که بتواند اهداف سازمانی این دانشگاه را آسان تر، سـریع تـر، صـحیح تـر، ارزان تـر، ایمن تر و مطلوب تر تحقق بخشد، مورد استقبال قرار خواهد گرفت، یادآور شد: پیشنهادها توسط کلیه ذینفعان دانشگاه اعم از اعضای هیأت علمی و اعضای غیرهیأت علمی به صورت فردی و گروهی قابل ارائه است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نحوه ارایه پیشنهادها از سوی دانشگاهیان این دانشگاه افزود: پیشنهاد دهندگان می توانند از طریق تکمیل فرم در سامانه پیشنهاد خود را ارائه نمایند و در این راستا نیز دبیرخانه نظام پیشنهادات که در مدیریت بودجه و تشکیلات و تحول اداری و بهره وری دانشگاه مستقر بوده و انجام وظایف مربوطه را برعهده دارد، پس از دریافت و ثبت پیشنهادها را به کمیته های تخصصی ارجاع می دهد.

به گفته وی نتایج و مصوبات کمیته های تخصصی جهت بررسی نهایی در نظام پیشنهادات طرح شده در صورت مثبت و اثر بخش بودن آنها جهت اجرا به واحدهای اجرایی ابلاغ می شود.

دکتر اعلمی در خاتمه تاکید کرد: افراد در هر سطحی از سازمان، ممکن است دارای ایده های راهگشایی باشند، طبیعی اسـت کـه بایـد بـه دنبال راه هـایی برای شناسایی این ایده ها باشیم، چرا که افراد به واسطه ارتباط نزدیک با کاری کـه انجـام می دهنـد و تجربـه حاصـل از تکرار آن، معمولاً به جزئیات کار بیشتر آشنا بوده و در صورت فراهم شدن شرایط، همین افراد بهترین کسـانی هسـتند که می توانند پیشنهادهای اصلاحی ارائه نمایند.

همین گزارش حاکی است؛ علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت پیشنهادها می توانند به آدرس http://tabrizu.ac.ir/fa/page/8428  مراجعه کنند.


( ۱ )

نظر شما :