واحدهای سازمانی

تعداد بازدید:۲۰۴۰۸۸

* مدیریت روابط عمومی

* نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

* حوزه ریاست

               - دفتر ریاست

               - گروه نظارت و ارزیابی

               -اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

               - مرکز فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

               -مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

               - مدیریت حراست

              - هسته گزینش

              -دبیرخانه جذب هیات علمی

* معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

             -گروه حمایت از استعدادهای درخشان

            -گروه آموزش های آزاد و مجازی

             -مدیریت امور آموزشی

            -مدیریت تحصیلات تکمیلی

* معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

             -مدیریت منابع انسانی، اداری، پشتیبانی

             -مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

             -مدیریت امور مالی

            -مدیریت امور فنی

* معاونت دانشجویی

          -مدیریت امور دانشجویی

         -مدیریت تربیت بدنی

         -مرکز بهداشت

        -مرکز مشاوره

       - دانشجویان غیر ایرانی

*معاونت پژوهش و فناوری

         -مدیریت امور پژوهشی

        -مدیریت امور فناوری

       -سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری

      -مدیریت همکاری های بین المللی

      -مرکز رشد و نوآوری

      -کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

      -اداره چاپ و انتشارات

 * معاونت فرهنگی و اجتماعی

    - مدیریت امور اجتماعی

    -مدیریت امور فرهنگی

 

 

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۳۹۹