تازه های انتشارات: جهانگشای خاقان( بازخوانی و تحشیه: دکتر محمد علی پرغو)

۲۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰ کد : ۹۸۶۰ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۸۱۵

جهانگشای خاقان

بازخوانی و تحشیه: دکتر محمد علی پرغو

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

سال انتشار: 1398

 

 

کتاب «جهانگشای خاقان» (تاریخ شاه اسماعیل) با بازخوانی، تحشیه و توضیح نویسی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران برای اولین بار در ایران از طرف انتشارات دانشگاه تبریز در سال 1398 در 507 صفحه (قطع وزیری) بچاپ رسیده است.

کتاب  توسط  یکی از همراهان شاه اسماعیل اول (که متاسفانه تاکنون هویت وی ناشناخته مانده) با زبان و قلمی ساده و بی پیرایه نوشته شده است.

         در این کتاب افزون بر شرح مفصل و جامعی که نویسنده از چگونگی قدرت یافتن شاه اسماعیل و وحدت بخشیدن به  کشور و نیز رسمیت یافتن مذهب تشیع ارائه کرده، از اشاره به تاریخ اقوام و کشورهای همسایه بخصوص آنهایی که در صلح و جنگ با صفویه بودند و بنوعی در گذرگاه تاریخ با این سلسله برخورد داشتند نیز دریغ نکرده و مطالب جالب توجهی درباره ی تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی ازبکان، عثمانیان و تیموریان هند و حکومتهای محلی آورده که می تواند مورد استفاده ی اهل تحقیق بوده باشد. کتاب همچنین درباب وضعیت معیشتی مردم  و  فرق و مکاتب ادبی و فلسفی  آن دوره مطالب مهمی در بردارد.

   امیدواریم چاپ این اثر خدمتی کوچک در راه گسترش علم و معرفت و چراغی در جهت روشن ساختن تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان بوده باشد.

 


( ۱ )

نظر شما :