معرفی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

۰۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۲ کد : ۸۸۷۵ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۴۱۳

 

رشته  جغرافیا از رشته های بسیار قدیمی دانشگاه تبریز می باشد و دارای قدمتی همزمان با تاسیس این دانشگاه می باشد. در قبل از انقلاب اسلامی ایران این رشته از دو گرایش جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی  تشکیل می شد. پس از انقلاب رشته جغرافیای انسانی به جغرافیا و برنامه ریزی شهری تغییر نام داد. تا سال 1367 رشته های جغرافیا در زیر مجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودند. با افزایش رشته ها این دانشکده به دو دانشکده ادبیات و زبان های خارجی و علوم انسانی و اجتماعی تقسیم شد و رشته های جغرافیا در زیر مجموعه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفتند. در تابستان 1391 با نظر دانشگاه رشته های جغرافیایی همراه با رشته های معماری و تاریخ دانشکده علوم محیطی و معماری  و رشته های حقوق و علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی را تاسیس نمودند. لیکن با توجه به الحاق رشته معماری به دانشکده عمران و رشته تاریخ به دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در آذر ماه 1391 دانشکده جغرافیا با سه گروه آموزشی ژئومورفولوژی ، آب و هواشناسی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاسیس گردید. با عنایت به اینکه نام جغرافیا به تنهایی رسالت این رشته را نشان نمی داد در بهمن ماه 1392 هیئت رئیسه دانشگاه با تغییر نام دانشکده به جغرافیا و برنامه ریزی موافقت نمود. در شهریور 1396 نیز نام دانشکده به برنامه ریزی و علوم محیطی تغییر پیدا کرد.

این دانشکده دارای 31 نفرعضو هیات علمی و پنج گروه آموزشی و یک گروه پژوهشی بشرح ذیل است:

گروه آموزشی آب و هواشناسی

گروه آموزشی برنامه ریزی شهری

گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

گروه آموزشی ژئومورفولوژی

گروه آموزشی سنجش از دور و GIS

گروه پژوهش های جغرافیایی

 

* وب سایت دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

زنده یادان دانشکده

 

سایت اصلی دانشکده

 

کارگاه GIS

 

کارگاه GIS

 

آزمایشگاه ژئومورفولوژی

 

آزمایشگاه آب و هواشناسی

 

کارگاه برنامه ریزی شهری

 

کتابخانه دانشکده

اتاق جلسه

 

آمفی تئاتر


( ۲۶ )

نظر شما :