در رتبه بندی جدید تایمز به همراه دانشگاه تهران؛ دانشگاه تبریز رتبه اول دانشگاه های جامع کشور را به خود اختصاص داد

۰۷ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۷ کد : ۷۷۱۹ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۳۲۱۶

بر اساس رتبه بندی جدید تایمز دانشگاه تبریز به همراه دانشگاه تهران با درخشش در بین دانشگاه های جهان رتبه اول دانشگاه های جامع کشور را به خود اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز با اعلام این خبر گفت: در حوزه کلی بر اساس نتایج رتبه بندی بین المللی تایمز ۲۰۱۹؛  دانشگاه تبریز با کسب امتیاز 26/6 از آموزش، 18/1 از پژوهش، 37/8 از استنادات، 43 از درآمد از صنعت، و 17/1 از نظر چشم انداز بین المللی رتبه 601 تا 800 دنیا و 148 آسیا را بدست آورده است.

دکتر اصغر عسگری افزود: در این رتبه بندی همچنین این دانشگاه رتبه اول دانشگاه های جامع کشور را به همراه دانشگاه تهران و رتبه سوم دانشگاه های کشور (اعم از فنی، پزشکی و جامع) را به دست آورده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز تصریح کرد: همچنین در حوزه علم و فناوری در این رنیکنیگ بین المللی همچنین دانشگاه تبریز با کسب امتیاز 15/5 از آموزش، 13/7 از پژوهش، 51/9 از استنادات،33/4 از درآمد از صنعت، و 18/9 از نظر چشم انداز بین المللی جایگاه 401 تا 500 دنیا را  کسب کرده است.

به گفته وی بر اساس این شاخص نیز دانشگاه تبریز رتبه اول دانشگاه های جامع کشور را به همراه دانشگاه تهران و رتبه سوم دانشگاه های کشور (اعم از فنی، پزشکی و جامع) را بعد از دانشگاه های تهران (251-300) و شریف (301-400) در کنار دانشگاه های امیرکبیر، گیلان و صنعتی اصفهان را در حوزه علوم و فناوری به خود اختصاص داده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز با بیان اینکه پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را از سال ۲۰۰۴ با همکاری تایمز و کیواس و از سال ۲۰۱۰ با همکاری تامسون رویترز رتبه بندی می کند، یادآور شد: این رتبه بندی در ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته شده است.

وی با اشاره به رتبه این دانشگاه در رنکینگ بین المللی شانگهای 2018 گفت: بر اساس نتایج رتبه بندی شانگهای 2018، این دانشگاه نسبت به رتبه بندی 2017 پیشرفت چشمگیری  داشته که در رتبه بندی امسال دانشگاه تبریر رتبه 801-900 دنیا را بدست آورده است.

همین گزارش حاکی است: جایگاه دانشگاه تبریز در رنکینگ بین المللی تایمز 2019 در سایر رشته ها و حوزه ها به شرح زیر است:

رتبه در حوزه سایر سلامت (Other Health): اول دانشگاه های ایران و 601-800 دانشگاه های دنیا در کنار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 رتبه در علوم زیستی: اول دانشگاه های ایران و 601-800 دانشگاه های دنیا در کنار دانشگاه تهران و صنعتی اصفهان

رتبه در علوم ورزشی: اول دانشگاه های ایران و 601-800 دانشگاه های دنیا در کنار دانشگاه های تهران و علم و صنعت

رتبه در روانشناسی: اول دانشگاه های ایران و 601-800 دانشگاه های دنیا در کنار دانشگاه تهران               

رتبه در فیزیک و نجوم: رتبه 601-800 دانشگاه های جهان، سوم دانشگاه های ایران و دوم دانشگاه های جامع در کنار دانشگاه تهران 

رتبه در شیمی: رتبه 601-800 دنیا، اول دانشگاه های جامع ایران در کنار دانشگاه تهران و سوم دانشگاه های کشور (اعم از فنی، پزشکی و جامع)

 رتبه در زمین شناسی، محیط زیست، علوم زمین و معدن: 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه های تهران و صنعتی اصفهان  

رتبه در جغرافیا: 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه تهران

رتبه در ریاضیات و آمار: رتبه 601-800 دنیا و سوم دانشگاه های کشور و دوم دانشگاه های جامع کشور در کنار دانشگاه تهران

رتبه در علوم رایانه: رتبه 601 تا 800 دنیا ، سوم دانشگاه های کشور و دوم دانشگاه های جامع کشور در کنار دانشگاه تهران

رتبه در جامعه شناسی: رتبه 601-800 دنیا و اول دانشگاه های کشور در کنار دانشگاه تهران             

رتبه در اقتصاد و اقتصاد سنجی: رتبه 601-800 دنیا و اول دانشگاه های کشور در کنار دانشگاه های صنعتی شریف و تهران

رتبه در علوم سیاسی و مطالعات بین الملل و مطالعات توسعه: رتبه 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه تهران      

رتبه در حقوق: 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه تهران 

رتبه در کسب و کار و مدیریت: 601-800 دنیا و دوم دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه های صنعتی شریف و تهران و اول دانشگاه های جامع در کنار دانشگاه تهران  

رتبه در زبان، ادبیات و زبان شناسی: 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه های تهران و علم و صنعت ایران

رتبه در تاریخ، فلسفه و الهیات: رتبه 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه تهران           

رتبه در علوم تربیتی: رتبه 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه تهران                                   

رتبه در علوم اطلاعات، ارتباطات و رسانه: رتبه 601-800 و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه تهران                

رتبه در علوم دامپزشکی: رتبه 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه تهران                               

رتبه در کشاورزی و جنگل داری: رتبه 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه های تهران و صنعتی اصفهان

رتبه در معماری: رتبه 601-800 دنیا و اول دانشگاه های ایران در کنار دانشگاه های علم و صنعت ایران و دانشگاه تهران

رتبه در مهندسی عمومی : رتبه 401 تا 500 دنیا، سوم دانشگاه های ایران و دوم دانشگاه های جامع                       

رتبه در مهندسی عمران: رتبه 401 تا 500 دنیا، چهارم دانشگاه های ایران و دوم دانشگاه های جامع                       

رتبه در مهندسی مکانیک و هوافضا: رتبه 401 تا 500 دنیا، سوم دانشگاه های ایران و دوم دانشگاه های جامع

رتبه در مهندسی برق و الکترونیک: رتبه 401 تا 500 دنیا، سوم ایران و دوم دانشگاه های جامع                            

رتبه در مهندسی شیمی: رتبه 401 تا 500 دنیا، سوم دانشگاه های ایران و دوم دانشگاه های جامع 


( ۳۱ )

نظر شما :