تازه های انتشارات: زنگ های گندم اصلاح برای مقاومت(دکتر سعید اهری زاد / دکتر محمدرضا اعظم پارسا / دکتر محمد مقدم واحد)

۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۰ کد : ۷۴۷۶ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۲۷۳

عنوان: زنگ های گندم اصلاح برای مقاومت

مترجم: دکتر سعید اهری زاد /  دکتر محمدرضا اعظم پارسا / دکتر محمد مقدم واحد

مولف: داگلاس آر. نات

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ و نوبت چاپ: 1396 اول

قیمت: 140000 ریال

کتاب " زنگ های گندم اصلاح برای مقاومت " توسط داگلاس آر. نات تالیف و دکتر دکتر سعید اهری زاد، دکتر محمد مقدم واحداستاد گروه آموزشی به نژآدی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  و دکتر محمدرضا اعظم پارسا  استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه تبریز چاپ شده است.

 با توجه اینکه تولید واریته های مقاوم یکی از راه های موثر مبارزه با زنگ های گندم به شمار می روند، برای رسیدن به این هدف، کسب دانش مربوط به زیست شناسی عامل بیماری، ژنتیک مقاومت، میزان تنوع ژنتیکی در میزبان و زنگ و روش های اصلاح برای مقاومت ضروری است. کتاب حاضر یکی از معدود منابعی است که اطلاعات جامعی درباره زنگ های گندم و اصلاح برای مقاومت به آن ها را فراهم کرده است. بنابراین، منحصر بفرد بودن این اثر، با وجود چاپ آن در چندین سال پیش، ما را بر آن داشت که دست به ترجمه آن بزنیم.

این کتاب در  319 صفحه و ده فصل با فصل های عامل بیماری های زنگ گندم، ارزیابی های زنگ در شرایط کنترل شده، آماربرداری از تغییرات میزبان و عامل بیماری، تجزیه ژنتیکی مقاومت، ژنتیک روابط متقابل میزبان با عامل بیماری زا، تجزیه سیتوژنتیکی مقاومت، روش های اصلاحی، مدیریت تنوع ژنتیکی برای کنترل زنگ ها و انتقال مقاومت به زنگ از گونه های بیگانه به گندم چاپ و منتشر شده است.

 


( ۸ )

نظر شما :