تازه های نشر: تجربه گرایی رادیکال درباره کار و نوشتار اتنوگرافیک(دکتر اصغر ایزدی جیران)

۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۳ کد : ۷۳۲۲ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۸۷۴

عنوان: تجربه گرایی رادیکال درباره کار و نوشتار اتنوگرافیک

مترجم: دکتر اصغر ایزدی جیران

مولف: مایکل جکسون

نشر: انتشارات تیسا

تاریخ و نوبت چاپ: 1396 اول

قیمت: 149000 ریال

کتاب تجربه گرایی رادیکال درباره کار و نوشتار اتنوگرافیک تالیف مایکل جکسون توسط دکتر اصغر ایزدی جیران، استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ترجمه و توسط انتشارات تیسا چاپ شده است.

 مترجم کتاب با توجه به دغدغه خود مبنی بر اینکه اتنوگرافی به معنای فنی، انجام نمی شود بلکه زیسته می شود، خواسته است اتنوگرافی را با یکی از برجسته ترین انسان شناسان معاصر معرفی نموده و با توجه به تقلیل اتنوگرافی به فنون روش تحقیق در میدان و تقلیل کل اتنوگرافی به یک وسیله گردآورنده در ایران، بیان نماید که اتنوگرافی را به هیچ وجه نمی توان به امری ساده تقلیل داد و از پیچیدگی ذاتی آن گریخت.

این کتاب در 183 صفحه و در چهار فصل با سرفصل های تجربه گرایی رادیکال، در باب حقیقت اتنوگرافیک، بین یک و یکی دیگر و در باب کار و نوشتن اتنوگرافی چاپ و منتشر شده است.

 


نظر شما :