تازه های نشر: تاریخ نویسی در ایران (دکتر عباس قدیمی قیداری)

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۸ کد : ۷۰۱۳ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۹۱۱

 تاریخ نویسی در ایران ( از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقاخان کرمانی)

مولف: دکتر عباس قدیمی قیداری

نشر: انتشارات سمت

تاریخ و نوبت چاپ: 1396 اول

قیمت: 110000 ریال

کتاب " تاریخ نویسی در ایران نقد و بررسی منابع برگزیده ( از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقاخان کرمانی)" توسط دکتر عباس قدیمی قیداری تالیف شده و توسط انتشارات سمت چاپ شده است.

آنچه در این کتاب آمده است آثار تاریخ نویسی ایرانی به فارسی است؛ با یکی دو استثناء.آثار تاریخ نویسی از مهم ترین و اصیل ترین منابع تاریخی هر عصر بشمار می روند. مطالعه آثار تاریخ نویسی منبع مهمی است برای دریافت روشنی از معرفت، تفکر و نگرش های سیاسی و اجتماعی هر عصر و زمانه ای.در این پژوهش با نقد و بررسی آثار برگزیده تاریخ نویسی هر عصر، تلاش شده است ضمن تعقیب و بررسی خط سیر تاریخ نویسی ایرانی در سبک، شیوه و محتوا، همچنین تاملات نظری تاریخ نویسان ایرانی درباره تاریخ و تاریخ نویسی، سبک و شیوه تاریخ  نویسی و جایگاه آثار تاریخ نویسی در تاریخ نویسی هر دوره و کلیت تاریخ تاریخ نگاری در ایران نشان داده شود.

این کتاب در 264 صفحه و در پنج فصل با سرفصل های مورخان ایرانی؛ تاریخ و تاریخ نویسی، تکوین و تثبیت تاریخ نویسی ایرانی؛ از سامانیان تا تاسیس دولت ایلخانان، تاریخ نویسی ایرانی از ایلخانان تا برآمدی صفویان، تاریخ نویسی ایرانی از صفویان تا تاسیس دولت قاجار و تاریخ نویسی در دوره قاجار؛ تداوم و تحول چاپ و منتشر شده است.


( ۶ )

نظر شما :