تازه های نشر: مبانی زمین شناسی ساختاری(دکتر بهزاد زمانی – توحید منصورفر)

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۷ کد : ۷۰۱۲ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۴۸۶

 مبانی زمین شناسی ساختاری

مولف: دکتر بهزاد زمانی – توحید منصورفر

نشر: انتشارات ایلک آی

تاریخ و نوبت چاپ: 1395 اول

قیمت: 200000 ریال

کتاب " مبانی زمین شناسی ساختاری " توسط دکتر بهزاد زمانی  و توحید منصورفر تالیف شده و توسط انتشارات ایلک آی چاپ شده است.

نویسندگان کتاب بیان می کنند که مقیاس مطالعه ساختاری نیز از مهم ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. گاه ساختارها با تغییر مقیاس در زمین شناسی ساختاری تفاوتی نمی کنند و چین خوردگی همچنان با حفظ شکل خود باقی می ماند. اما گاه با افزایش مقیاس برای مثال شکل چین ها و رده آنها تغییر یابد با شکستگی های رگه ای تبدیل به گسل می شوند. به این ترتیب یک زمین شناس ساختاری (تکنونیسین) باید اطلاعات جامعی از انواع  ساختارها، دگر ریختی ها و نحوه تحلیل آنها ( از جمله تحلیل های پویایی، توصیفی، تنش، واتنش، تحلیل ساز وکار و زمین ساختی) داشته باشد تا بتواند نتایج یک تحقیق را به سرانجام رسانده و تصویری از تکنوتیک یک منطقه را متصور گردد.

این کتاب در 168 صفحه و در شش فصل و با سرفصل های تنش، راولوژی و رفتار سنگ ها در ارتباط با تنش و واتنش، واتنش و دگر ریختی، اندازه گیری واتنش، گسل ها و چین ها چاپ و منتشر شده است.


( ۷ )

نظر شما :