تازه های انتشارات: اقتصاد منابع طبیعی، تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار(مؤلفان: دکتر زهرا کریمی تکانلو- دکتر محمد علی متفکر آزاد – دکتر رضا رنج پور)

۰۵ مهر ۱۳۹۵ | ۱۷:۰۲ کد : ۶۶۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۳۰۱

 

 

 

 اقتصاد منابع طبیعی، تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفان: دکتر زهرا کریمی تکانلو- دکتر محمد علی متفکر آزاد دکتر رضا رنج پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ و نوبت چاپ: 1364- اول

 

 

 

قیمت: -/140000 ریال
 

 

 

 

کتاب« اقتصاد منابع طبیعی، تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار» را دکتر زهرا کریمی تکانلو، استادیار؛ دکتر محمد علی متفکر آزاد، استاد و دکتر رضا رنج پور، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز در 300 صفحه تالیف نموده اند و انتشارات دانشگاه تبریز آن را منتشر نموده است.

 

 

 

در دیدگاه سنتی، اقتصاد منابع طبیعی معادل با حداکثرسازی سود بهره بردار منبع طبیعی و تعیین دوره بهینه بهره برداری با هدف حداکثرسازی سود قلمداد می شود. این در حالی است که نگرش صرفا اقتصادی و بی توجهی به تبعات زیست محیطی، اجتماعی و غیره، آسیب های بسیاری را در این حوزه ها بوجود می آورد و به تخریب محیط زیست و بی عدالتی میان نسل ها در بهره برداری از منابع می انجامد؛ بنابراین در این راستا به نظر می رسد که داشتن دیدگاه توسعه پایدار در مدیریت منابع طبیعی ضروری است.

 

 

 

در این کتاب سعی شده است تا چالش ها و راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، قانونی و نهادی مورد نیاز برای اعمال مدیریت بهینه منابع طبیعی با رویکرد توسعه پایدار معرفی شود؛ این کتاب در شش فصل تدوین شده است: 1- درآمدی بر دیدگاه توسعه پایدار در بهره برداری از منابع. 2- اقتصاد ماهیگیری. 3- اقتصاد جنگل داری. 4- اقتصاد منابع آب. 5- اقتصاد زمین. 6- اقتصاد منابع تجدید ناپذیر

 

 

 

 

 

 


( ۱ )

نظر شما :