تازه های نشر: پارک های علم و فناوری، ساز و کاری برای اقتصاد دانش بنیان(مؤلف: دکتر بهزاد سلمانی)

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۷:۱۴ کد : ۶۱۵ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۹۹۸

 

پارک های علم و فناوری، ساز و کاری برای اقتصاد دانش بنیان

مؤلف: دکتر بهزاد سلمانی

تاریخ و نوبت چاپ: 1394- اول

نشر: نور علم

قیمت:-/140000 ریال

کتاب “ پارک های علم و فناوری، ساز و کاری برای اقتصاد دانش بنیان “ تالیف دکتر بهزاد سلمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز است که توسط نشر نور علم به چاپ رسیده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
پارک های علم و فناوری در چند دهه گذشته توسعه چشمگیری در جهان داشته اند. در ایران نیز سیاستگذاران تلاش های های ارزشمندی برای توسعه سازمان های دانش بنیان داشته اند و پژوهشگران همزمان با توسعه پارک ها، پژوهش های گسترده ای را برای ارزیابی ویژگی های مختلف آن انجام داده اند.
در همین راستا،  در این کتاب، مبانی پارک های علم و فناوری با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و توصیه ها و عملکرد سازمان بین المللی مرور شده و در حقیقت، این کتاب برگرفته از طرح پژوهشی، بررسی، تحقیق و تدوین برنامه های راهبردی پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی؛ بر اساس توصیه  سازمان های بین المللی و تجربیات پارک های موفق دنیا است.
این کتاب در شش فصل شامل مقدمه، اقتصاد دانش بنیان، مبانی پارک های علم و فناوری، مدیریت و توسعه پارک های علم و فناوری، سازمان های بین المللی و درس هایی از سازمان های بین المللی تنظیم شده و مطالعه آن می تواند برای مدیران و کارشناسان پارک های علم و فناوری، افراد و شرکت های کارآفرین و دانش جویان رشته های مدیریت، مهندسی صنایع و اقتصاد مفید باشد.

 


نظر شما :