معرفی دانشکده فنی و مهندسی عمران( به روایت تصویر)

۲۷ تیر ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۲ کد : ۶۰۸۳ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۱۳۳۴

 

 

     این دانشکده در سال 1382 و به دنبال تفکیک دانشکده فنی به سه دانشکده، از دانشکده مذکور منشعب و به صورت مستقل شروع به کار نمود.

    این دانشکده در حال حاضر دارای  47 عضو هیات علمی و شش گروه آموزشی به شرح زیربه انجام فعالیت می پردازد.

- گروه آموزشی مهندسی عمران )کارشناسی(

- گروه آموزشی مهندسی عمران آب

- گروه آموزشی مهندسی عمران ژئوتکنیک

- گروه آموزشی مهندسی عمران سازه

- گروه آموزشی مهندسی معماری

- گروه آموزشی مهندسی نقشه برداری

 

 

 

 


( ۱۹ )

نظر شما :