تازه های نشر: گفتمان دانشگاهی و رییس دانشکده(هر دو کتاب ترجمه: دکتر فاروق امین مظفری و خورشید پاداش اصل)

۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۳ کد : ۵۹۶ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۲۸

گفتمان دانشگاهی و رییس دانشکده

ترجمه: دکتر فاروق امین مظفری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
خورشید پاداش اصل، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

دو کتاب « گفتمان دانشگاهی» و « رییس دانشکده»  هر دو، ترجمه دکتر فاروق امین مظفری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و خورشید پاداش اصل، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز میباشد که توسط انتشارات نخبگان به چاپ رسیده است که به اختصار به معرفی اجمالی آن می پردازیم:

کتاب « گفتمان دانشگاهی» ترجمه ای است از اثری که در اصل در سال 1965 در فرانسه تحت عنوان« گزارش ارتباطات آموزشی» چاپ شده است. به جز تغییر در عنوان و اضافه کردن واژه نامه که توسط مترجم گردآوری شده، تصرف و یا اصلاحی در متن صورت نگرفته است. این تحقیق در اوایل دهه 60 سده بیستم در دانشگا های فرانسه صورت گرفته، اما یافته ها و مباحث اصلی اش- نقش زبان و بد فهمی زبان شناختی در فرایند آموزشی- اهمیت خود را تا امروز حفظ کرده است.

این کتاب در چهار فصل با عناوین« دانشجویان و زبان تدریس»، « قدرت بیان دانشجویان در امتحانات»، « دانشجویان و نگرش آنها نسبت به گایوینسنت با همکاری میشل فریسنت» و « کاربران کتابخانه دانشگاه لیل» تدوین شده است. این کتاب تالیف پیربوردیو و دیگران است که در سال 1394 و چاپ اول با قیمت 140000 ریال در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
در مقدمه کتاب « رییس دانشکده» نیز آمده است: در تجزیه و تحلیل دانشگاهی موسسات آموزش عالی، روسای دانشکده  مهم ترین بخش دانشگاه در تصمیم گیری هستند. آنان بیشتر از هر مدیر دانشگاهی دیگر، مدیریت اصلی را به گروه های دانشگاهی متصل می کنند. از این سو، آنان نقش ضمیمه ریاست دانشگاه را دارند؛ از سوی دیگر، بسیاری آنان را مصداق کادر آموزشی می دانند.
کتاب روسای دانشکده بر اساس مطالعه ای شکل گرفته که توسط « مرکز رهبری دانشگاهی» در دانشگاه « واشینگتن» صورت گرفته است. این مرکز به بررسی بیش از 1300 رییس دانشکده در 360 دانشگاه آمریکا پرداخته است و در 9 فصل شامل: ریاست دانشکده، گذار به ریاست دانشکده،  رهبری رییس دانشکده، روسای دانشکده ها چه کاری انجام می دهند، استرس های شغلی برای روسای دانشکده ها، تعهد سازمانی و قصد رفتن، روسای زن و اقلیت و کلیدهای موفقیت، ایجاد تعادل، بده بستان ها و زندگی پس از ریاست و توسعه رهبری در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. ضمنا  میمی والورتون و والتر ایچ جملچ مولفان کتاب بوده و  این کتاب نیز در سال 1394 و چاپ اول، با قیمت 120000 ریال  توسط انتشارات نخبگان روانه بازار شده است.
 

 

( ۱ )

نظر شما :