تازه های نشر: اصول و مفاهیم زهکشی(مؤلفان: دکتر ابوالفضل مجنونی هریس- مهندس سعید جلیلی )

۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۷ کد : ۵۹۵ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۸۳

اصول و مفاهیم زهکشی

مؤلفان: دکتر ابوالفضل مجنونی هریس- مهندس سعید جلیلی

تاریخ و نوبت چاپ: 1394- اول

نشر:انتشارات عمیدی

قیمت:-/120000 ریال
 

 کتاب " اصول و مفاهیم زهکشی " تالیف دکتر ابوالفضل مجنونی هریس،  دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و مهندس سعید جلیلی ، کارشناس ارشد سازه می باشد که توسط انتشارات عمیدی به چاپ رسیده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
آب به عنوان یکی از با ارزش ترین مواهب الهی که حیاط تمام موجودات به آن وابسته است، همواره در توسعه همه جانبه جوامع نقشی بی بدیل داشته است؛ لذا مدیریت استفاده از آب، از مهم ترین مواردی است که باید بدان توجه شود. در همین راستا، یکی از شاخه های بنیادی علوم آب، زهکشی است.
 این کتاب مطابق سرفصل های درسی به نام مبانی زهکشی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی آب نگاشته شده و علاوه بر مباحث عمومی تا حد زیادی به مباحث اختصاصی این درس پرداخته است.
این کتاب در شش فصل جداگانه شامل مقدمه و کلیات، زوابط آب و خاک، حرکت آب در خاک، مطالعات سطح ایستابی، رواناب و کیفیت آب و  خاک نگاشته شده و در انتهای هر فصل، تست های آزمون های سراسری کارشناسی ارشد بر اساس موضوعی تفکیک شده و در قسمتی جداگانه، تست های پرتکرار استخراج و حل تشریحی شده اند.

 


( ۱ )

نظر شما :