تازه های انتشارات :انرژی هسته ای(مترجمان: دکتر بهروز صالح پور- حسن فتح- بهرام آهن ساز سلماسی)

۲۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۷ کد : ۵۸۷ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۷۴۲

انرژی هسته ای

مترجمان: دکتر بهروز صالح پور- حسن فتح- بهرام آهن ساز سلماسی

مؤلف: ریموند ال مورای

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ و نوبت چاپ:1394- دوم

قیمت:-/140000 ریال
 

کتاب « انرژی هسته ای » ترجمه دکتر بهروز صالح پور، استاد بازنشسته دانشکده فیزیک، حسن فتحی، دانش آموخته فیزیک هسته ای دانشگاه تبریز و  بهرام آهن ساز سلماسی دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و  تالیف ریموند- ال. مورای است که توسط انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است.
مترجم، علت ترجمه این کتاب را آشنا نمودن خواننده غیر حرفه ای با اصول اولیه تشعشعات هسته ای، روش ها و ابزار های کار در رابطه با فرایندهای هسته ای ، نیروگاه ها و مراکز پرتودهی هسته ای ، مسایل اجتماعی اقتصادی ، محیط زیست و... بیان می کند که فهم مباحث کتاب، مستلزم پیش دانش تخصصی بالا در فیزیک نباشد .
کتاب مزبور ادامه جلد اول و دارای این فصول است: آثار زیستی تشعشع، اطلاعات حاصل از ایزوتوپ ها، آثار تشعشعی سودمند، ایمنی و امنیت راکتور، نیروی محرکه هسته ای،  حفاظت در برابر پرتوها، دفع پسماندهای رادیو اکتیو، قوانین، مقررات و سازمان ها، اقتصادیان انرژی، انرژی هسته ای بین المللی، انفجارهای هسته ای و آینده.
 

 

( ۵ )

نظر شما :