تازه های انتشارات: تولید ارگانیک گیاهان زراعی(مترجمان: دکتر یعقوب راعی- دکتر منوچهر شیری)

۲۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۶ کد : ۵۸۴ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۶۶۸

تولید ارگانیک گیاهان زراعی

مترجمان: دکتر یعقوب راعی- دکتر منوچهر شیری

مؤلفان: هولگر کیرکمن- نارس برگستروم

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ و نوبت چاپ:1394- اول

قیمت:-/125000 ریال
 

         کتاب« تولید ارگانیک گیاهان زراعی » را دکتر یعقوب راعی، دانشیار  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و دکتر منوچهر شیری، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ترجمه نموده اند و انتشارات دانشگاه تبریز، آن را منتشر نموده است.
         زراعت ارگانیک مجموعه روش هایی از تولید گیاهان زراعی را شامل می شود که در آن از نهاده های شیمیایی کشاورزی استفاده نمی شود و یا در مواردی به حداقل ممکن اکتفاء می شود. کتاب حاضر شناخت جامعه از فرصت ها و محدودیت های این سیستم تولید غذا را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.
        کتاب تولید ارگانیک گیاهان زراعی شامل فصل هایی همچون، عقاید عمومی رایج درباره کشاورزی ارگانیک، اصول کشاورزی ارگانیک،آیا تولید محصولات ارگانیک می تواند جهان را تغذیه نماید!، تغذیه گیاهی در زراعت ارگانیک، تامین عناصر غذایی در کشاورزی ارگانیک، نتایج آزمایشات سیستم های آپلیس وول در نروژ، کارآیی مصرف و آبشویی عناصر غذایی در سیستم های زراعی ارگانیک و رایج در سوئد، تولید غلات به روش ارگانیک و توان ذخایر کربن خاک های کشاورزی سوئد، آنالیز انرژی سیستم های زراعی ارگانیک و معمولی، نقش مایکوریزهای آربوسکولار در زراعت ارگانیک و تولید غذای ارگانیک و اثر آن بر تولید طبیعی مواد سمی است.
 

 

نظر شما :